Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí

Điều kiện ghi nhận chi phí
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Khi ghi nhận chi phí kế toán cần dựa vào những điều kiện gì? Để giúp các bạn dễ dàng trong việc xác định và ghi nhận chi phí dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ khái niệm chi phí và điều kiện ghi nhận chi phí trong kế toán.

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại Hà Nội

Khái niệm chi phí

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho chủ sở hữu. học xuất nhập khẩu online

Để có được kết quả từ những hoạt động kinh doanh, đơn vị kế toán phải tiêu hao một nguồn lực kinh tế nhất định.

Ví dụ, để có thể thu được thu nhập từ hoạt động bán hàng, đơn vị kế toán phải chi tiền trả lương cho nhân viên bán hàng, chi cho quảng cáo, giá trị hàng hóa trao cho khách hàng… giá trị của những khoản này được hiểu là khoản tiêu hao giá trị nguồn lực kinh tế incoterms 2020

Chi phí của đơn vị kế toán phải được xác định cho từng kỳ kế toán cụ thể

Biểu hiện của chi phí phát sinh là giá trị tài sản giảm xuống hoặc nợ phải trả tăng lên. Nếu thanh toán ngay dịch vụ quảng cáo được đơn vị kế toán khác cung cấp bằng tiền mặt thì tiền mặt của đơn vị kế toán giảm xuống, nếu chưa thanh toán thì sẽ phát sinh khoản chi phí chưa thanh toán, làm phát sinh khoản nợ phải trả.

Do tài sản của đơn vị kế toán rất đa dạng và phong phú, sự giảm lợi ích kinh tế của chúng trong từng kỳ kế toán không giống nhau. Có những tài sản mà giá trị của nó giảm toàn bộ trong một kỳ kế toán, do đó toàn bộ giá trị của nó được tính vào chi phí của kỳ kế toán đó. Nguyên vật liệu, hàng hóa…là những ví dụ minh họa cho loại tài sản này. học logistics

Mặt khác, có những tài sản mà giá trị của nó giảm dần dần qua nhiều kỳ kế toán khác nhau, do đó toàn bộ giá trị của nó được xác định, tính chuyền dần dần vào chi phí trong từng kỳ kế toán một cách phù hợp. Tài sản cố định là một ví dụ minh họa cho loại tài sản này.

Chi phí phản ánh một trong hai mặt của quá trình kinh doanh, phản ánh nỗ lực của đơn vị kế toán nhằm có được thu nhập. Nếu thu nhập làm vốn chủa sở hữu tăng lên thì chi phí là nguyên nhân làm vốn chủ sở hữu giảm xuống. Tuy nhiên, không phải toàn bộ trường hợp giảm vốn chủ sở hữu đều làm phát sinh chi phí.

Đại bộ phận các khoản chi phí có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián đếp đến thu nhập. Có những khoản chi phí phát sinh không liên quan đến thu nhập. Ví dụ như khoản tổn thất do hỏa hoạn, thiên tai hoặc bị mất trộm

Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí

Xem thêm: Nợ phải trả là gì? Điều kiện ghi nhận nợ phải trả

Điều kiện ghi nhận chi phí

Để ghi nhận một khoản chi phí được trình bày trên báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh, ba điều kiện sau phải được thỏa mãn mẫu phiếu thu tiền

  1. Sự giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến giảm giá trị tài sản hoặc tăng nợ phải trả
  2. Mức giảm đó phải được xác định một cách đáng tin cậy.
  3. Mức chi phí đó phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với thu nhập

Tiêu chuẩn thứ nhất làm căn cứ gia nhận chi phí đã được phân tích trên đây

Tiêu chuẩn thứ hai làm căn cứ ghi nhận chi phí nhằm đảm bảo tính những đặc trưng của thông tin kế toán. Thông thường, những tài sản khi lợi ích kinh tế của nó có thể thu được trong nhiều kỳ kế toán thì cần phải xác định được mức giảm giá trị của nó trong từng kỳ kế toán một cách hợp lý

Tiêu chuẩn thứ ba để ghi nhận chi phí nhằm phân biệt giữa chi phí phát sinh trong kỳ với chi phí phải phù hợp với thu nhập trong việc xác định kết quả kinh doanh khóa học đầu tư chứng khoán online

Những khoản chi phí phát sinh trong kỳ kế toán nhưng không được loại trừ khỏi thu nhập theo nguyên tắc phù hợp sẽ được vốn hóa, ghi nhận nó như là tài sản của đơn vị kế toán.

Các loại chi phí

Phân loại chi phí được thực hiện tương tự như phân loại thu nhập diễn đàn kế toán trưởng

Dưới đây là sơ đồ phản ánh các loại chi phí theo đặc điểm hoạt động của đơn vị kế toán

Các loại chi phí

Trên đây Nguyên lý kế toán đã thông tin đến các bạn những điều kiện ghi nhận chi phí trong kế toán. Mong rằng bài viết này hữu ích với bạn đọc.

Xem thêm bài viết: 04 điều kiện ghi nhận tài sản trong kế toán

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cách kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Kết Chuyển Thuế GTGT Được Khấu Trừ

Thuế GTGT được khấu trừ phản ánh số thuế GTGT của vật tư, hàng hóa, tài sản mua vào được khấu trừ, hoặc đã khấu trừ hoặc là còn được khấu trừ tiếp. Vậy kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ như thế nào sẽ được trình bày ở bài …

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư 200, 133

Báo cáo kết quả kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh giúp đối tượng sử dụng đưa ra các quyết định kinh tế và xây dựng kế hoạch phát …

Cách lập báo cáo tình hình tài chính
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Lập Báo Cáo Tình Hình Tài Chính – Mẫu số B01a-DNN

Báo cáo tình hình tài chính là một phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp mà kế toán viên cần phải lập tại mỗi thời kỳ. Đồng thời, nó có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý cũng …