Những quy định về người làm kế toán và kế toán trưởng
Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ đưa ra một số bài tập có lời giải về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để bạn đọc tham khảo và thực hành. >>> Xem thêm: Tính cân đối và tổng hợp của bảng cân đối kế toán …

bai-tap-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập về phương pháp đối ứng tài khoản

Nhằm nâng cao kiến thức về các phương pháp đối ứng tài khoản, nguyenlyketoan.net  sẽ đưa ra những bài tập mẫu và hướng dẫn giải để bạn đọc tham khảo. Xem thêm: Bài tập về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán Bài tập mẫu Cho các nghiệp vụ kinh …

Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập có lời giải về tài sản và nguồn vốn

Để hiểu hơn về phần kiến thức tài sản và nguồn vốn, nguyenlyketoan sẽ đưa ra bài tập mẫu và hướng dẫn giải để bạn đọc tham khảo. Bài tập mẫu Cho tình hình tài sản và nguồn vốn tại một đơn vị kế toán như sau: (Đơn vị 1.000.000đ) …

Bài tập hệ thống tài khoản kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập hệ thống tài khoản kế toán

Để hiểu hơn về kiến thức hệ thống tài khoản, nguyenlyketoan.net sẽ đưa ra 1 số bài tập để bạn đọc tham khảo. >> Xem thêm: Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh Bài số 1: Cho số dư đầu kỳ của tài khoản Thanh …

Bài tập kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập phương pháp tính giá

Để hiểu hơn về các phương pháp tính giá, nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ cho bạn đọc hệ thống bài tập về phần kiến thức này. >> Xem thêm: Các nguyên tắc kế toán chung 1. Bài tập mẫu Công ty XYZ tính thuế GTGT theo phương pháp …

Làm kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập về hệ thống tài khoản kế toán

Để bổ sung thêm kiến thức về phần hệ thống tài khoản kế toán thì nguyên lý kế toán xin đưa ra một số bài tập như sau: >>Xem thêm: Cách phân loại tài khoản kế toán Bài số 1 Cho số dư đầu kỳ của tài khoản Thanh toán …