Hình thức kế toán trên máy vi tính

hinh-thuc-ke-toan-tren-may-vi-tinh-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-hinh-thuc-ke-toan-tren-may-vi-tinh
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Hình thức kế toán trên máy vi tính có đặc điểm gì?Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này.

>>Xem thêm: Hình thức Nhật ký – chứng từ

1. Điều kiện vận dụng hình thức kế toán trên máy vi tính

ke-toan-tren-may-vi-tinh

Hình thức kế toán trên máy vi tính thích hợp với mọi loại hình quy mô đơn vị, mọi đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên hình thức này sẽ phù hợp hơn trong điều kiện đơn vị kế toán có đội ngũ lao động kế toán có trình độ cao, có yêu cầu cao về thông tin kế toán như thời gian, chất lượng và chủng loại thông tin kế toán. Hình thức này cũng phù hợp đối với các đơn vị kế toán có tổ chức công tác kế toán quản trị bởi thực hiện trên phần mềm kế toán sẽ tăng năng suất lao động kế toán, giảm bớt khối lượng công tác kế toán nói chung. cách xây dựng thương hiệu tuyển dụng

2. Đặc điểm, trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Về thực chất, việc thực hiện công tác kế toán trên máy vi tính chính là việc vận dụng một chương trình phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán nêu trên hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên. Phần mềm kế toán tuy không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán như kế toán thủ công nhưng lại thực hiện được toàn bộ công tác kế toán một cách nhanh chóng và in được đầy đủ sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán khác theo quy định. Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.  Học kế toán ở đâu

hinh-thuc-ke-toan-tren-may-vi-tinh-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-hinh-thuc-ke-toan-tren-may-vi-tinh

Khi thực hiện công tác kế toán theo phần mềm kế toán trên máy vi tính, quy trình ghi sổ kế toán được tiến hành như sau:

-Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, Tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Các thông tin này sẽ được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp, các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo kế toán có liên quan học kế toán

-Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo kế toán. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo tính chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu giữa sổ kế toán với báo cáo kế toán sau khi đã in ra giấy

Cuối tháng, cuối năm, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.

Nguồn: Kế toán Lê Ánh

>>Bài viết được quan tâmHọc kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuẩn mực kế toán số 25
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực kế toán số 25 áp dụng để lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ; Kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo …

Chuẩn mực kế toán số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 27 – Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ

Chuẩn mực kế toán số 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ được Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính >>>>>>> Học kế toán ở đâu tốt tại Hà Nội và Tphcm QUY …

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Những tài sản cố định nào phải (không phải) trích khấu hao tài sản cố định? Hay trích khấu hao tài sản cố định cần tuân thủ theo nguyên tắc như thế nào? Trong bài viết này Nguyên lý kế toán sẽ thông tin đến các bạn nguyên tắc trích …