Các nghiệp vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Tổng hợp

Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Để thực hiện tốt nhất, chính xác nhất và đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp một kế toán cần nắm chắc và xử lý tốt các nghiệp vụ phát sinh trong qúa trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Nhiệm vụ của kế toán trong quá trình này:

Phản ánh kịp thời chính xác số lượng, đơn giá, giá trị của hàng hóa gửi bán, tiêu thụ đồng thời theo dõi các khoản chi phí thực tế phát sinh theo từng bộ phận. các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Từ những kết quả của hoạt động bán hàng và những khoản chi phí phát sinh kế toán xác định kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng sau đó xác định tiêu thụ cuối cùng.

Xem thêm>>> Bài tập hệ thống tài khoản kế toán

2. Các nghiệp vụ cụ thể trong kế toán quá trình bán hàng và xác định KQHĐKD:

 • Xuất kho thành phẩm(hàng hóa) đem bán được người mua chấp nhận, thanh toán ngay:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156:  thành phẩm, hàng hóa

Nợ TK 111,112: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Có TK 511: Doanh Thu

Có TK 3331: thuế GTGT phải nộp

 • Xuất kho thành phẩm đem bán được người mua chấp nhận nhưng chưa thanh toán.

Nợ TK 632: giá vốn hàng bán phân tích báo cáo tài chính

Có TK 155,156: thành phẩm, hàng hóa

Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng

Có TK 511: doanh thu

Có TK 3331: thuế GTGT phải nộp

 • Xuất kho thành phẩm đem bán chờ người mua chấp nhận

Nợ TK 157: hàng gửi bán

Có TK 155,156: thành phẩm, hàng hóa

 • Khách hàng chấp nhận mua

Nợ TK 632: giá vốn hàng bán

Có Tk 157:  hàng gửi bán

Nợ Tk 111, 112: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phải thu của khách hàng học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Có TK 511: Doanh thu

Có TK 3331: thuế GTGT phải nộp

 • Chi phí bán hàng phát sinh

– Chi phí về tiền lương

Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Có TK 334:  phải trả người lao động

– Chi phí về các khoản trích theo lương

Nợ TK 641:  chi phí bán hàng

Nợ TK 334: phải trả người lao động

Có TK 338: phải trả phải nộp khác

– Chi phí vè khấu hao TSCĐ

Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Có TK 214: hao mòn TSCĐ

– Chi phí bằng tiền khác

Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Nợ TK 133: VAT đầu vào được khấu trừ

Có TK 111, 112: tiền mặt, tiền gửi NH phải trả người bán

 • Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh

– Chi phí về tiền lương khóa học chuyên viên tuyển dụng

Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Có TK 334: phải trả người lao động

– Chi phí về các khoản trích theo lương

Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Nợ TK 331: phải trả người bán

Có TK 338: phải trả phải nộp khác

– Chi phí về khấu hao TSCĐ

Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ

-Chi phí bằng tiền khác tin học văn phòng cơ bản

Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Nợ TK 133: VAT đầu vào được khấu trừ

Có TK 111, 112: tiền mặt, tiền gửi NH phải trả người bán

 • Kết chuyển doanh thu để xác định kết quả

Nợ TK 511: doanh thu t/t là gì

Có TK 911: xác định KQKD

 • Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định KQ

Nợ TK 911: xác định KQKD

Có TK 632: giá vốn

 • Kết chuyển chi phí bán hàng để XĐKQ

Nợ TK 911: xác định KQKD

Có TK 641: chi phí bán hàng

 • Kết chuyển chi phí QLDN để XĐKQ

Nợ TK 911: xác định KQKD

Có TK 642: chi phí QLDN học xuất nhập khẩu tại hà nội

 • Xác định lãi( Lỗ)

– Xác định lãi nếu có:

Nợ TK 911: Xác định kết quả

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

– Xác định lỗ nếu bị lỗ:

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911: xác định KQKD mẫu giấy ủy quyền

3. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ kế toán bán hàng

Sơ đồ nghiệp vụ kế toán bán hàng

Giải thích: cách điền mẫu 08 thông tư 95

(1) Xuất kho thành phẩm, hàng hóa đem bán được người mua chấp nhận

(2) Xuất kho thành phẩm, hàng hóa gửi bán chờ chấp nhận

(3) Người mua chấp nhận mua hoặc đại lý thông báo đã tiêu thụ được hàng

(4) Doanh thu bán hàng

(5) Chi phí bán hàng phát sinh

(6) Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh

(7) Kết chuyển giá vốn hàng bán

(8) Kết chuyển chi phí bán hàng

(9) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

(10) Kết chuyển doanh thu (thuần)

(11) Xác định kết quả kinh doanh học kế toán thuế online

(11.1) Đơn vị có lãi

(11.2) Đơn vị bị lỗ

4. Các chứng từ kế toán chủ yếu được sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

- Hoá đơn bán hàng

- Hoá đơn giá trị gia tăng

Phiếu xuất kho

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

- Phiếu thu ,phiếu chi

- Bảng kê bán lẻ hàng hoá

- Chứng từ thanh toán khác

Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành tại hà nội

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

5/5 - (4 bình chọn)

Tags:

 • https://nguyenlyketoan net/cac-nghiep-vu-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh/
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hạch toán chi phí thuê nhà trên Misa
Tổng hợp
Cách Hạch Toán Tiền Thuê Nhà Trên Misa

Các doanh nghiệp hiện nay thường thuê nhà, văn phòng để mở công ty. Nhưng nhiều kế toán vẫn chưa rõ cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng trên phần mềm hợp lý. Trong bài viết này, Nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch …

hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau trên Misa
Tổng hợp
Hạch Toán Hàng Về Trước Hóa Đơn Về Sau Trên Misa

Khi mua hàng hóa người mua gặp trường hợp hàng đã nhận nhưng chưa có hóa đơn và một thời gian sau mới nhận được hóa đơn, kế toán chưa biết hạch toán trường hợp này như thế nào trên phần mềm cho đúng, hợp lệ. Trong bài viết này, …

Báo cáo nội bộ
Tổng hợp
Báo Cáo Nội Bộ Gồm Những Gì? Các Mẫu Báo Cáo Nội Bộ Công Ty

Báo cáo nội bộ là tài liệu thường được các bộ phận kế toán sử dụng để thống kê sổ sách và chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bài viết này, Nguyên Lý Kế Toán sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn về báo cáo …