Ví dụ về kế toán quá trình sản xuất

Làm kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán

Kế toán quá trình sản xuất, là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất.Trong bài viết dưới đây, nguyenlyketoan.net sẽ gửi tới bạn đọc ví dụ về kế toán quá trình sản xuất để bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này

>>>>Xem thêm:Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh

Các ví dụ về kế toán quá trình sản xuất 

Ví dụ: Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 10/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (Đơn vị: 1.000đ)

1.Xuất kho nguyên vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm, trị giá 425.000

2.Xuất kho nguyên vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm 47.000, cho nhu cầu chung ở phân xưởng sản xuất 29.000

3.Tính ra tiền lương phải trả trong tháng cho công nhân sản xuất sản phẩm 95.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 34.000 và nhân viên quản lý doanh nghiệp 42.000

4.Trích khấu hao tài sản cố định dùng cho phân xưởng sản xuất 24.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 18.000  học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội

5.Trích BHXH, BHYT và KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ 19%

6.Chi phí điện trong tháng theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% dùng cho bộ phận sản xuất 7.920, dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 4.510

7.Chi phí nước trong tháng thanh toán bằng tiền mặt theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% dùng cho bộ phận sản xuất 3.150, dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 945

8.Xuất kho công cụ dụng cụ phục vụ phân xưởng sản xuất với giá trị 4.500

9.Cuối tháng, doanh nghiệp hoàn thành nhập kho 210 sản phẩm, gửi bán 40 sản phẩm, còn dở dang 45 sản phẩm. Biết giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng: 36.000 và cuối tháng 42.500

Các nghiệp vụ ghi sổ như sau:

1.Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp    425.000

Có TK Nguyên vật liệu chính                425.000

2.Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp       47.000

Nợ TK Chi phí sản xuất chung                29.000

Có TK Nguyên vật liệu phụ              76.000

3.Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp              95.000

Nợ TK Chi phí sản xuất chung                34.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp        42.000

Có TK Phải trả người lao động            171.000  học kế toán thực tế ở đâu tốt

4.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                    24.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp       18.000

Có TK Hao mòn tài sản cố định              6.460

5.Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp             18.050

Nợ TK Chi phí sản xuất chung                  6.460

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp        7.980

Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ                  32.490

6.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                     7.200

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp        4.100

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ           1.130

Có TK Phải trả người bán                   12.430

7.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                     3.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp            900

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ               195

Có TK Tiền mặt                                       4.095

8.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                      4.500

Có TK công cụ, dụng cụ                             4.500

9a.Nợ TK Sản phẩm dở dang                      693.210

Có TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiế    472.000

Có TK Chi phí nhân công trực tiếp         113.050

Có TK Chi phí sản xuất chung               108.160

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = 36.000 + 693.210 – 42.000 = 686.710

Gía thành sản xuất đơn vị = 686.710/250 = 2.746.84/sản phẩm

9b.Nợ TK thành phẩm                               576.836,4

Nợ TK Hàng gửi bán                            109.873.6

Có TK Sản phẩm dở dang                   686.710

Trên đây, là bài tập về kế toán quá trình sản xuất.Kế toán quá trình sản xuất là một trong những công việc quan trọng trong công ty sản xuất. Giúp doanh nghiệp tính toán được giá thành sản phẩm một cách chính xác.

>>>> xem thêm:Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Bài biết được biên soạn bởi Team Nguyên Lý Kế Toán.Bạn có thể mail nội dung thắc mắc cần giải đáp của mình đến địa chỉ mail nguyenlyketoan.net@gmail.com  Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc và gửi lại mail cho bạn. 

>> Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hạch toán chi tiết giá thành sản xuất theo thông tư 200
Bài tập nguyên lý kế toán
Hạch toán chi tiết giá thành sản xuất theo thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản giá thành sản xuất theo thông tư 200 theo  như thế nào? Khi hạch toán khoản giá thành sản xuất cần tuân thủ những nguyên tắc gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của nguyên lý kế toán để hiểu hơn về …

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết

Để giúp các củng cố lại kiến thức về nguyên lý kế toán đã học được. Dưới đây xin chia sẻ cho các bạn một số bài tập nguyên lý kế toán có lời giải chi tiết.  Bài tập nguyên lý kế toán – có lời giải Đây là một …

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này. Sau khi đọc đề bài, các bạn hãy thử làm trước và so sánh đáp án với chúng tớ nhé. >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán …