Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo.

>>Xem thêm: Bài tập kế toán quá trình cung cấp

Một số bài tập kế toán các quá trình kinh doanh 

Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp TVT(tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) như sau:

-TK Tiền mặt: 260.000

-TK TGNH: 420.000

-TK Phải thu khách hàng (Dư nợ): 170.000

-TK Thành phẩm: 240.000

-TK Hàng gửi bán: 120.000

-TK Nguyên vật liệu: 310.000

-TK Phải trả người bán (Dư Nợ): 270.000

-TK TSCĐHH: 2.350.000

-TK HMTSCĐHH: 420.000

-TK Phải trả người bán (Dư có): 190.000

-TK Vay ngắn hạn: 210.000

-TK LN chưa phân phối (Dư Có): 160.000

-TK Nguồn vốn kinh doanh: 3.160.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Khách hàng thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng chuyển khoản 125.000

2.Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng chở chấp nhận thanh toán với giá vốn là 150.000, giá bán có cả thuế GTGT 10% là 220.000 học chứng chỉ kế toán trưởng

3.Mua nguyên vật liệu nhập kho trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% là 210.000

4.Tính ra tiền lương phải trả bộ phận bán hàng là 15.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 20.000

5.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ 19% tính vào chi phí  học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

6.Thanh toán cho người bán bằng tiền vay ngắn hạn 95.000

7.Khách hàng thanh toán toàn bộ số hàng gửi bán kỳ trước bằng tiền mặt theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 176.000 xây dựng thương hiệu tuyển dụng

8.Trích khấu hao TSCĐHH 25.000, trong đó dùng cho bán hàng là 12.000, còn lại là của bộ phận quản lý doanh nghiệp

9.Khách hàng thông báo chấp nhận mua 3/5 số hàng gửi bán trong kỳ

10.Thanh toán tiền vay ngắn hạn đến hạn trả bằng chuyển khoản 105.000

11.Thanh toán tiền lương cho công nhân viên bằng tiền mặt 29.500

12.Nhận vốn kinh doanh bằng một TSCĐHH theo giá thỏa thuận là 260.000

13.Thanh toán lợi nhuận cho các chủ sở hữu bằng tiền mặt 35.000

14.Trích lợi nhuận lập quỹ khen thưởng 25.000  học nguyên lý kế toán ở đâu tại hà nội

15.Thực hiện kết chuyển xác định kết quả tiêu thụ trong kỳ

Yêu cầu

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kể cả các bút toán kết chuyển

Hướng dẫn giải 

1.Nợ TK TGNH 125.000

Có TK Phải thu khách hàng 25.000

2.Nợ TK Hàng gửi bán 150.000

Có TK Thành phẩm 150.000

3.Nợ TK Nguyên vật liệu 200.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 10.000

Có TK Phải trả người bán 210.000

4.Nợ TK Chi phí bán hàng 15.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 20.000

Có TK Phải trả công nhân viên 35.000

5.Nợ TK Chi phí bán hàng 2.850

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.800

Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ 6.650

6.Nợ TK Phải trả người bán 95.000

Có TK Vay ngắn hạn 95.000

7a.Nợ TK Gía vốn hàng bán 120.000 học logistics

Có TK Hàng gửi bán 120.000

7b.Nợ KT Tiền mặt 176.000

Có TK Doanh thu bán hàng 160.000

Có TK Thuế phải nộp 16.000

8.Nợ TK Chi phí bán hàng 12.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.000

Có TK Hao mòn TSCĐ 25.000

9a.Nợ TK Gía vốn hàng bán 90.000

Có TK Hàng gửi bán 90.000

9b.Nợ TK Phải thu khách hàng 132.000

Có TK Doanh thu bán hàng 120.000

Có TK Thuế phải nộp 12.000

10.Nợ TK Vay ngắn hạn 105.000

Có TK TGNH 105.000

11.Nợ TK phải trả công nhân viên 29.500

Có TK Tiền mặt 29.500

12.Nợ TK TSCĐHH 260.000

Có TK Nguồn vốn kinh doanh 260.000

13.Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 35.000

Có TK Tiền mặt 35.000 hs code

14.Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 25.000

Có TK Qũy khen thưởng 25.000

15a.Nợ TK Doanh thu bán hàng 280.000

Có TK xác định kết quả 280.000

15b.Nợ TK Xác định kết quả 276.300

Có TK Gía vốn hàng bán 210.000

Có TK Chi phí bán hàng 29.850

Có TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 36.800

Kết quả tiêu thụ = 280.000 – 276.300 = 3.700

15c.Nợ TK Xác định kết quả 3.700

Có TK Lợi nhuận chưa phân phối 3.700

Trên đây là các bài tập kế toán về các quá trình kinh doanh. Để học tốt bộ môn Nguyên lý kế toán,  Các bạn cần đọc và làm nhiều các bài tập hơn nữa nhé,Nguyenlyketoan.net chúc bạn thành công.

>>>>xem thêm: Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

Bài biết được biên soạn bởi Team Nguyên Lý Kế Toán.Bạn có thể mail nội dung thắc mắc cần giải đáp của mình đến địa chỉ mail nguyenlyketoan.net@gmail.com  Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc và gửi lại mail cho bạn. 

5/5 - (1 bình chọn)

Tags:

  • https://nguyenlyketoan net/bai-tap-ke-toan-cac-qua-trinh-kinh-doanh/
Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan
Bài tập nguyên lý kế toán
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) Nhanh Và Chính Xác

Thuế thu nhập cá nhân là một khoản thu nhập quan trọng của ngân sách nhà nước, đồng thời cũng là một trong những khoản chi phí lớn nhất của người lao động. Việc tính thuế thu nhập cá nhân nhanh và chính xác không chỉ giúp người lao động …

tinh-gia-thanh-san-pham
Bài tập nguyên lý kế toán
Các Cách Tính Giá Thành Sản Phẩm – Bài Tập Có Lời Giải

Tính giá thành sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do đó, cách tính giá thành sản phẩm rất quan trọng trong chiến lực kinh doanh bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, cạnh tranh và …

trich-khau-hao-tai-san-co-dinh
Bài tập nguyên lý kế toán
Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định (TSCĐ) – Quy Định Mới Nhất

Trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là một hoạt động quan trọng của các doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định, nhằm phản ánh sự giảm giá trị của tài sản cố định do sử dụng, hao mòn, hỏng hóc hoặc các nguyên nhân khác. Việc trích …