Quy định về mở sổ và ghi sổ kế toán

quy-dinh-ve-so-sach-ke-toan
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Quy định về mở sổ và ghi sổ kế toán như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc về vấn đề này

>>Xem thêmPhân loại sổ sách kế toán

1. Quy định mở sổ kế toán

Theo quy định thì tất cả sổ sách kế toán phải mở vào đầu niên độ kế toán đối với các doanh nghiệp đang hoạt động và sổ kế toán phải được mở từ ngày thành lập đối với doanh nghiệp mới thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng tay trước khi sử dụng, hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính thức sau khi in ra từ máy vi tính. Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời và các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi sử dụng sổ kế toán để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán phải hoàn thiện các công việc sau: khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Đối với sổ kế toán dạng quyển: trang đầu sổ quyển phải ghi rõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai sổ phải đống dấu giáp lai của đơn vị kế toán cơ sở.  học kế toán thực hành ở đâu tphcm

Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ sổ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền ký xác nhận, đóng dấu và đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm. khóa học kỹ năng mềm tại tphcm

Đơn vị kế toán cơ sở phải mở đủ số lượng sổ, loại sổ theo từng hình thức kế toán, các sổ khi mở cần đăng ký với cơ quan quản lý thuế và quản lý tài chính, phải đăng ký số trang, bao gồm cả trang ghi thêm khi mở sổ kế toán dưới dạng quyển. Căn cứ mở sổ kế toán đối với đơn vị mới thành lập thường là Bảng cân đối kế toán hoặc dựa vào số dư của sổ kế toán kỳ trước có thêm những điều chỉnh cần thiết

2.Quy định về ghi sổ kế toán

so-ke-toan

Công tác ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra đảm bảo các quy định về chế độ chứng từu kế toán về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý của chứng từ. Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán theo thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp. Ngôn ngữ viết sử dụng trong sổ kế toán của các đơn vị kế toán cơ sở Việt Nam là tiếng Việt.  học kế toán thực hành ở tphcm

Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả Rập: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. Đơn vị kế toán cơ sở được phép ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính. Sau khi khóa sổ kế toán trên máy vi tính phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm.

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội và tphcm

5/5 - (1 bình chọn)
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tượng kế toán là gì
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Xác Định Đối Tượng Kế Toán

Trong lĩnh vực kế toán, việc xác định đối tượng kế toán đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận, phân loại và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức. Quá trình xác định đối …

hạch toán tài khoản 113
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Tài Khoản 113 – Tiền Đang Chuyển Theo Thông Tư 200, 133

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là tiền của đơn vị làm thủ tục chuyển tiền về ngân hàng, kho bạc hoặc gửi qua đường bưu điện để chuyển về ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và Kho bạc …

Hạch toán nhập kho thành phẩm theo Thông tư 200
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Nhập Kho Thành Phẩm Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán nhập kho thành phẩm là nghiệp vụ quen thuộc đối với kế toán sản xuất doanh nghiệp hoặc đối với những doanh nghiệp nhập kho thành phẩm về để kinh doanh, buôn bán. Thành phẩm là sản phẩm do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản …