Kế toán quá trình tiêu thụ

ke-toan-qua-trinh-tieu-thu
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Kế toán quá trình tiêu thụ có nhiệm vụ gì? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về kế toán quá trình tiêu thụ để bạn đọc tham khảo.

>>Xem thêmKế toán quá trình sản xuất

1. Nhiệm vụ của kế toán quá trình tiêu thụ

Kế toán quá trình tiêu thụ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

-Hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng các chi phí phát sinh trong quá trình này khóa học xuất nhập khẩu

-Xác định chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng, từng loại sản phẩm, dịch vụ cũng như toàn bộ lợi nhuận về tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa

-Theo dõi tình hình thanh toán tiền hàng với khách hàng và thanh toán các khoản thuế với Nhà nước

2.Tài khoản sử dụng

Kế toán quá trình tiêu thụ chủ yếu sử dụng các tài khoản kế toán sau:

TK Thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị tồn kho và tình hình biến động tăng, giảm của các loại thành phẩm tại kho của đơn vị với kết cấu như sau:

Bên Nợ: Gía trị thành phẩm nhập kho trong kỳ và phát hiện thiếu khi kiểm kê

Bên Có: Gía trị thành phẩm xuất kho trong kỳ và phát hiện thiếu khi kiểm kê

Dư Nợ: Gía trị thành phẩm tồn kho hiện có

TK hàng gửi bán: Tài khoản này được sử dụng để theo dõi giá trị hiện có và tình hình biến động của sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng hoặc giá trị sản phẩm, hàng hóa nhờ bán đại lý, kí gửi hay giá trị dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho người đặt hàng, người mua hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán với kết cấu như sau: học tin học văn phòng

Bên Nợ:

-Gía trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã chuyển cho khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán

-Gía trị hàng gửi bán bị khách hàng từ chối trả lại

Dư Nợ: Gía trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gửi bán hiện có.  học xuất nhập khẩu tại tphcm

TK Doanh thu bán hàng: Tài khoản này được sử dụng để phản ánh giá bán của toàn bộ số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ và các khoản giảm trừ doanh thu (Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) cũng như kết chuyển doanh thu thuần với kết cấu như sau:

-Bên Nợ: khóa học kỹ năng mềm tphcm

+Số thuế phải nộp Nhà nước (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)

+Số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị trả lại chấp nhận cho khách hàng.

+Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản xác định kết quả

-Bên Có:

+Gía bán của toàn bộ số sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ trong kỳ

Tài khoản Doanh thu bán hàng cuối kỳ không có số dư

TK Gía vốn hàng bán: Tài khoản này được dùng để tập hợp và kết chuyển giá vốn của toàn bộ số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ với kết cấu như sau:

-Bên Nợ: Tập hợp giá vốn của toàn bộ số thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ

-Bên Có: Gía vốn của số thành phẩm, hàng hóa đã bán chấp nhận cho khách hàng trả lại. Kết chuyển giá vốn thành phẩm, hàng hóa thực tiêu thụ trong kì vào tài khoản xác định kết quả.

TK Gía vốn hàng bán cuối kỳ không có số dư khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tphcm

3.Phương pháp kế toán

ke-toan-qua-trinh-tieu-thu

Qúa trình tiêu thụ thường phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như: Chuyển giao thành phẩm, hàng hóa cho khách hàng, thu tiền bán hàng, thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ, thanh toán các khoản thuế doanh thu với ngân sách..

+ Khi bán trực tiếp thành phẩm cho khách hàng, kế toán phản ánh giá vốn:

Nợ TK Gía vốn hàng bán

Có TK Sản phẩm, dịch vụ dở dang: Bán từ bộ phận sản xuất

+Khi chuyển thành phẩm cho khách hàng nhưng chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán hoặc chuyển thành phẩm đi tiêu thụ theo phương thức đại lý, ký gửi, kế toán phản ánh giá gốc của lượng hàng gửi bán:

Nợ TK Hàng gửi bán

Có TK Thành phẩm: Xuất kho thành phẩm

Có TK Sản phẩm, dịch vụ dở dang: Xuất trực tiếp từ phân xưởng sản xuất

+Khi được khách hàng chấp nhận thanh toán số hàng gửi bán:

Nợ TK Gía vốn hàng bán

Có TK Hàng gửi bán

+Khi nhập lại kho số thành phẩm gửi bán trước đây:

Nợ TK Thành phẩm

Có TK Hàng gửi bán

+Phản ánh doanh thu của số thành phẩm đã tiêu thụ theo hóa đơn:

Nợ TK tiền mặt, TGNH, PTKH: Gía bán có thuế GTGT

Có TK Doanh thu bán hàng: Gía bán không có thuế GTGT

Có TK Thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT đầu ra

+Khi chuyển thành phẩm bán cho khách hàng trừ vào số tiền đã nhận trước, kế toán ghi:

Nợ TK PTKH: Gía bán có thuế GTGT

Có TK Doanh thu bán hàng: Gía bán không thuế GTGT

Có TK Thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT đầu ta

+Trong trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc xuất khẩu hàng hóa hoặc phát sinh doanh thu từ việc tiêu thụ các sản phẩm chịu sau một kỳ hoạt động nhất định, có thể mở chi tiết cho từng loại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bên Nợ:

+kết chuyển giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.

+Kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

+Kết chuyển lãi về tiêu thụ

Bên Có:

+kết chuyển doanh thu bán hàng thuần trong kỳ

+Kết chuyển lỗ về tiêu thụ trong kỳ  khóa học lập báo cáo tài chính

Tài khoản Xác định kết quả không có số dư cuối kỳ

4.Phương pháp kế toán

Kế toán xác định kết quả tiêu thụ phản ánh các bút toán sau:

+Tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Nợ TK Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK Tiền mặt, TGNH, Tạm ứng, PTNB

Có TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ

Có TK Phải trả công nhân viên

Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ

Có TK Hao mòn TSCĐ

+Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần trong kỳ

Nợ TK Doanh thu bán hàng

Có TK Xác định kết quả

+Kết chuyển giá vốn của số thành phẩm, hàng hóa bán trong kỳ:

Nợ TK Xác định kết quả

Có TK Gía vốn hàng bán

+Kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả:

Nợ TK Xác định kết quả

Có TK Chi phí bán hàng

Có TK Chi phí quản lý doanh nghiệp

+Kế toán xác định kết quả tiêu thụ và kết chuyển:

Nếu lãi:

Nợ TK Xác định kết quả

Có TK Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu lỗ:

Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK Xác định kết quả

Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán thực hành ở đâu

Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)

Tags:

  • https://nguyenlyketoan net/ke-toan-qua-trinh-tieu-thu/
Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sách nguyên lý kế toán ứng dụng - Kế toán Lê Ánh
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Review Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng Kế Toán Lê Ánh

Cuốn sách “Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng” là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn nắm vững kiến thức kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Được biên soạn bởi TS. Lê Ánh (CEO trung tâm kế toán Lê Ánh), một chuyên gia uy tín …

Đối tượng kế toán là gì
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Xác Định Đối Tượng Kế Toán

Trong lĩnh vực kế toán, việc xác định đối tượng kế toán đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận, phân loại và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức. Quá trình xác định đối …

hạch toán tài khoản 113
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Tài Khoản 113 – Tiền Đang Chuyển Theo Thông Tư 200, 133

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là tiền của đơn vị làm thủ tục chuyển tiền về ngân hàng, kho bạc hoặc gửi qua đường bưu điện để chuyển về ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và Kho bạc …