Kế toán quá trình sản xuất

so-do-ke-toan
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Kế toán quá trình sản xuất có nhiệm vụ gì và sử dụng những tài khoản nào? Theo dõi ngay bài viết dưới đây để có câu trả lời.

>>Xem thêm: Các hình thức kế toán

1. Nhiệm vụ kế toán

Kế toán quá trình sản xuất cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: c & b là gì

-Tập hợp và phân bổ chính xác, đầy đủ các loại chi phí sản xuất theo các đối tượng kế toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất.

-Lựa chọn phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ và phương pháp tính giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. khóa học thực hành quản trị hành chính nhân sự

-Tính toán chính xác giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ hoàn thành. Đồng thời, phản ánh số lượng và giá trị sản phẩm, dịch vụ hoàn thành nhập kho hay tiêu thụ.

2.Các tài khoản sử dụng

Kế toán quá trình sản xuất sử dụng các tài khoản kế toán sau:

        TK Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: Tài khoản này được dùng để tập hợp và kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ, được mở chi tiết cho từng đối tượng chịu chi phí (sản phẩm, dịch vụ, phân xưởng, bộ phận sản xuất..) và có kết cấu như sau:

       Bên Nợ: Phản ánh giá trị nguyên, vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ cho khách hàng khóa học xuất nhập khẩu thực tế

      Bên Có: -Gía trị nguyên vật liệu sử dụng không hết ghi giảm chi phí

                    -Kết chuyển chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp sang tài khoản tính giá thành

TK chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cuối kỳ không có số dư

       TK chi phí phân công trực tiếp: Tài khoản này được dùng để tập hợp và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ, được mở chi tiết cho từng đối tượng chịu chi phí.

      Bên Nợ: Tiền lương, phụ cấp lương và tiền ăn ca phải trả lao động trực tiếp. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ trên tiền lương, phụ cấp lương phải trả lao động trực tiếp

     Bên Có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang tài khoản tính giá thành

      TK chi phí nhân công trực tiếp cuối kỳ không có số dư

      TK Chi phí sản xuất chung: Tài khoản này dùng để tập hợp, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ với kết cấu như sau:

         Bên Nợ: Tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ (giá nguyên vật liệu sử dụng cho nhu cầu phân xưởng, phụ cấp lương phải trả lao động gián tiếp, trích BHXH,BHYT, KPCĐ…)  Học kế toán ở đâu

          Bên Có: -Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung

                        -Phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung sang tài khoản tính giá thành

         Tài khoản chi phí sản xuất chung cuối kỳ không có số dư

TK sản phẩm, dịch vụ dở dang: Tài khoản này dùng để tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ và được tính ra tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, được mở chi tiết theo từng đối tượng kế toán chi phí sản xuất và có kết cấu như sau: khóa học xuất nhập khẩu tphcm

          Bên Nợ: Tổng hợp chi phí sản phẩm (bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung) phát sinh trong kỳ

           Bên Có:

-Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất

-Tổng giá thành sản xuất của sản phẩm và dịch vụ hoàn thành

       Dư Nợ: Gía trị sản phẩm, dịch vụ dở dang hiện có

3.Phương pháp kế toán

ke-toan-qua-trinh-san-xuat

Qúa trình sản xuất thường phát sinh các nghiệp vụ  kinh tế như: Sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm, tính và trả lương cho người lao động, trích khấu hao tài sản cố định, thanh toán các chi phí dịch vụ điện, nước mua ngoài…

+Khi xuất kho nguyên liệu cho sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện dịch vụ cho khách hàng, căn cứ vào Phiếu xuất kho, kế toán ghi:

      Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

         Có TK nguyên vật liệu

+ Khi mua nguyên vật liệu không nhập kho mà sử dụng ngay cho sản xuất, căn cứ vào giá mua ghi trên hóa đơn, kế toán ghi:

      Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

      Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ

          Có TK Tiền mặt, TGNH, Tạm ứng, PTNB

+ Gía trị nguyên vật liệu sử dụng không hết kế toán ghi giảm chi phí như sau:

     Nợ TK Nguyên vật liệu

         Có TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp khóa học logistics tại hà nội

+Khi tính ra tiền lương, phụ cấp lương phải trả công nhân sản xuất, căn cứ vào bảng tính lương, kế toán ghi:

    Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp

         Có TK Phải trả công nhân viên

+Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên tiền lương, phụ cấp lương phải trả lao động trực tiếp theo tỷ lệ quy định, kế toán ghi tăng chi phí như sau:

    Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp

        Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ

+ Tập hợp các khoản chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ, căn cứ vào các chứng từ kế toán liên quan:

    Nợ TK Chi phí sản xuất chung

    Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ

      Có TK Tiền mặt, TGNH, Tạm ứng, PTNB

      Có TK Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ

      Có TK Phải trả công nhân viên

      Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ

      Có TK Hao mòn TSCĐ

+ Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung sang tài khoản tính giá thành:

     Nợ TK Sản phẩm, dịch vụ dở dang

        Có TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

        Có TK Chi phí nhân công trực tiếp

        Có TK Chi phí sản xuất chung

+ Gía trị phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất hay giá trị sản phẩm hỏng kế toán ghi giảm chi phí sản xuất như sau:

      Nợ TK Tiền mặt, Nguyên vật liệu, Tài sản thiếu chờ xử lý

          Có TK sản phẩm, dịch vụ dở dang

+Cuối kỳ, kế toán xác định tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ hoàn thành và ghi:

      Nợ TK Thành phẩm: Nếu nhập kho

      Nợ TK Hàng gửi bán: Nếu chuyển gửi bán

       Nợ TK Gía vốn hàng bán: Nếu bán trực tiếp không qua kho

          Có TK Sản phẩm, dịch vụ dở dang: Tổng giá thành sản xuất

>>>Bài viết tham khảoHọc kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội và tphcm

Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)
Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sách nguyên lý kế toán ứng dụng - Kế toán Lê Ánh
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Review Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng Kế Toán Lê Ánh

Cuốn sách “Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng” là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn nắm vững kiến thức kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Được biên soạn bởi TS. Lê Ánh (CEO trung tâm kế toán Lê Ánh), một chuyên gia uy tín …

Đối tượng kế toán là gì
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Xác Định Đối Tượng Kế Toán

Trong lĩnh vực kế toán, việc xác định đối tượng kế toán đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận, phân loại và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức. Quá trình xác định đối …

hạch toán tài khoản 113
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Tài Khoản 113 – Tiền Đang Chuyển Theo Thông Tư 200, 133

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là tiền của đơn vị làm thủ tục chuyển tiền về ngân hàng, kho bạc hoặc gửi qua đường bưu điện để chuyển về ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và Kho bạc …