Hạch Toán Tài Khoản 113 – Tiền Đang Chuyển Theo Thông Tư 200, 133

hạch toán tài khoản 113
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là tiền của đơn vị làm thủ tục chuyển tiền về ngân hàng, kho bạc hoặc gửi qua đường bưu điện để chuyển về ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và Kho bạc đến doanh nghiệp khác nhưng giấy báo nợ, giấy báo có từ ngân hàng, kho bạc vẫn chưa có. Vậy cách hạch toán tài khoản 133 – tiền đang chuyển như thế nào, hãy cùng Nguyên lý kế toán tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Tài khoản 133 là gì?

Tài khoản 113 dùng để phản ánh các khoản tiền công ty nộp vào ngân hàng hoặc kho bạc, các khoản gửi qua đường bưu điện đến ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo có, các khoản trả cho công ty khác hoặc đã làm thủ tục chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng cho công ty khác nhưng vẫn chưa nhận được giấy báo nợ hoặc sao kê ngân hàng.

Tiền chuyển vào tài khoản 113 bao gồm tiền Việt.Nam và ngoại tệ chuyển trong các trường hợp sau:

– Thu tiền mặt hoặc séc và thanh toán trực tiếp cho ngân hàng.

– Gửi tiền qua đường bưu điện để thanh toán cho công ty khác.

– Thu tiền bán hàng và chuyển trực tiếp vào kho bạc để nộp thuế (chuyển tiền tay ba giữa công ty, người mua và kho bạc Nhà nước ).

2. Trình bày nội dung và kết cấu tài khoản 133 – Tiền đang chuyển

Bên Nợ bao gồm:

– Thuế GTGT đầu vào của công ty được khấu trừ.
Bên có bao gồm:

– Số thuế GTGT đã được khấu trừ đầu vào;

– Kết Chuyển các khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

– Thuế GTGT đầu vào đối với hàng mua trả lại, hàng được giảm giá.

– Thuế GTGT đầu vào được hoàn.

Số Dư bên nợ: Số thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ và số thuế đầu vào được hoàn lại nhưng ngân sách nhà nước chưa hoàn trả.

Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ có 2 tài khoản cấp 2.

– Tài khoản 1331 – Thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ: Phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của doanh nghiệp đối với vật tư, hàng hoá,dịch vụ mua từ nguồn bên ngoài để sử dụng vào sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế.Thuế GTGT được tính theo phương pháp khấu trừ thuế.

– Tài khoản 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Phản ánh số thuế GTGT đã nộp trong quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.Giá trị gia tăng được tính theo phương pháp khấu trừ thuế khi mua bất động sản đầu tư.

tài khoản 113

Xem thêm: Học nguyên lý kế toán ở đâu tốt

3. Hạch toán tài khoản 113 – Tiền đang chuyển theo Thông tư 200 và 133

Hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200

a) Tiền bán hàng,tiền nợ của khách.hàng hoặc các thu nhập khác được thu bằng tiền mặt hoặc bằng séc vào thẳng Ngân hàng(không qua quỹ)nhưng giấy báo Có của Ngân hàng chưa nhận được, ghi:

Nợ TK113-Tiền đang chuyển(1131,1132);

Có TK131-Phải thu của khách hàng(thu nợ của khách hàng);

Có TK511-Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ;

Có TK515-Doanh thu hoạt động tài chính;

Có TK711-Thu nhập khác;

Có TK3331-Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có);

b) Quỹ tiền mặt xuất gửi vào Ngân.hàng nhưng giấy báo Có của Ngân hàng chưa nhận được , ghi:

Nợ TK113-Tiền đang chuyển (1131,1132);

Có TK11 -Tiền mặt (1111, 1112);

c) Làm thủ tục chuyển tiền từTK ở Ngân hàng để thanh toán cho chủ nợ nhưng giấy báo Nợ của Ngân hàng chưa nhận được , ghi:

Nợ TK113 -Tiền đang chuyển (1131,1132);

Có TK112-Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122);

d) Khách.hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, công ty đã nộp séc vào Ngân.hàng nhưng giấy báo Có của Ngân hàng chưa nhận được, ghi:

Nợ TK113-Tiền đang chuyển (1131,1132);

Có TK131-Phải thu của khách hàng;

đ) Ngân.hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào TK tiền gửi của công ty , ghi:

Nợ TK112-Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122);

Có TK113 -Tiền đang chuyển (1131, 1132);

e) Ngân.hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển đến Người bán,Người cung cấp dịch vụ, ghi:

NợTK 331-Phải trả cho người bán;

Có TK113-Tiền đang chuyển(1131, 1132).

g) Việc đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển được tiến hành tương tự phương pháp kế toán đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền mặt (xem TK111)

Hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 133

a) Tiền bán hàng,tiền nợ của khách.hàng hoặc các thu nhập khác được thu bằng tiền mặt hoặc bằng séc vào thẳng Ngân hàng(không qua quỹ)nhưng giấy báo Có của Ngân hàng chưa nhận được, ghi:

Nợ TK113-Tiền đang chuyển(1131,1132);

Có TK131-Phải thu của khách hàng(thu nợ của khách hàng);

Có TK511-Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ;

Có TK515-Doanh thu hoạt động tài chính;

Có TK711-Thu nhập khác;

Có TK3331-Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có);

b) Quỹ tiền mặt xuất gửi vào Ngân.hàng nhưng giấy báo Có của Ngân hàng chưa nhận được , ghi:

Nợ TK113-Tiền đang chuyển (1131,1132);

Có TK11 -Tiền mặt (1111, 1112);

c) Làm thủ tục chuyển tiền từTK ở Ngân hàng để thanh toán cho chủ nợ nhưng giấy báo Nợ của Ngân hàng chưa nhận được , ghi:

Nợ TK113 -Tiền đang chuyển (1131,1132);

Có TK112-Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122);

d) Khách.hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc, công ty đã nộp séc vào Ngân.hàng nhưng giấy báo Có của Ngân hàng chưa nhận được, ghi:

Nợ TK113-Tiền đang chuyển (1131,1132);

Có TK131-Phải thu của khách hàng;

đ) Ngân.hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào TK tiền gửi của công ty , ghi:

Nợ TK112-Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122);

Có TK113 -Tiền đang chuyển (1131, 1132);

e) Ngân.hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển đến Người bán,Người cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 331-Phải trả cho người bán;

Có TK113-Tiền đang chuyển(1131, 1132).

f) Với các khoản tiền đang chuyển bằng ngoại tệ, ghi:

– Tiền đang chuyển bằng ngoại tệ, phương pháp hạch toán cũng giống như tiền gửi ngân hàng hoặc khoản tiền mặt bằng ngoại tệ.

– Khi lập BCTC, kế toán sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế để đánh.giá lại tiền đang chuyển là ngoại tệ cuối.kỳ:

+ Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ cao hơn so với đồng tiền Việt Nam), ghi:

Nợ TK113 -­ Tiền đang chuyển (1132);

Có TK413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái;

+ Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ thấp hơn so với đồng tiền Việt.Nam), ghi:

Nợ TK413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái;

Có TK113-­Tiền đang chuyển (1132);

Trên đây là tất cả các thông tin về cách hạch toán tài khoản 113 (tiền đang được chuyển) theo thông tư 133 và thông tư 200. Hy vọng những thông tin từ bài viết trên đây sẽ giúp ích cho công việc kế toán của các bạn.

Xem thêm:

Rate this post
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tượng kế toán là gì
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Xác Định Đối Tượng Kế Toán

Trong lĩnh vực kế toán, việc xác định đối tượng kế toán đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận, phân loại và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức. Quá trình xác định đối …

08 Yếu Tố Chứng Từ Kế Toán Cần Phải Có
Tổng hợp
08 Yếu Tố Chứng Từ Kế Toán Cần Phải Có

Chứng từ kế toán có vai trò quan trọng trong việc lưu giữ thông tin, kiểm soát tài sản và nắm bắt hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bài viết sau Nguyên lý kế toán chia sẻ đến bạn đọc về 8 yếu tố chứng từ kế toán cần phải …

cac-loai-hinh-doanh-nghiep-o-viet-nam
Tổng hợp
Các Loại Hình Doanh Nghiệp Ở Việt Nam, Bảng So Sánh Chi Tiết

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam là một chủ đề quan trọng và thú vị, bởi vì nó liên quan đến các quy định pháp luật, thuế, trách nhiệm và lợi ích của các chủ doanh nghiệp và các bên liên quan. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, có …