Tính giá tài sản cố định

tinh-gia-tai-san-co-dinh
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Tài sản cố định của đơn vị có thể phân làm hai loại: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Thực tế các đơn vị còn có tài sản cố định thuê tài chính. Tuy nhiên đơn vị có quyền kiểm soát tài sản này trong thời gian dài nhưng không có quyền sở hữu và hình thái biểu hiện của tài sản này mang đặc điểm của tài sản cố định hữu hình hoặc vô hình giáo trình tin học văn phòng

Tính giá tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc…  học kế toán thực tế ở đâu tốt

Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

Để được ghi nhận là tài sản cố định thì tài sản phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện theo chuẩn mực kế toán VN như sau: khóa học kế toán

-Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

-Nguyên tắc được xác định một cách đáng tin cậy

-Có giá trị đủ lớn (trên 10 triệu đồng)

-Thời gian sử dụng từ một năm trở lên

Giá trị của tài sản được ghi nhận vào sổ sách kế toán tại thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng được gọi là giá trị ban đầu hay nguyên giá. Đối với tài sản đang sử dụng thì giá trị của tài sản được đánh giá theo giá trị còn lại. Gía trị còn lại của tài sản là phần chênh lệch giữa nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Tùy theo từng loại tài sản và phương thức hình thành mà nguyên giá của tài sản được xác định khác nhau. Vậy cách tính giá tài sản cố định như thế nào?

a. Tài sản cố định hữu hình

*Tài sản cố định hình thành do mua sắm

Nguyên giá = Gía mua thực tế + Chi phí trước khi sử dụng

-Gía mua thực tế là giá ghi trên hóa đơn của người bán là giá để người bán ghi nhận doanh thu. Gía đó là giá không có thuế GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) hoặc có thể là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT (với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp). Ngòai ra, trong một số trường hợp nhất định, được tính vào giá mua tài sản còn bao gồm cả số tiền được giảm giá và số thuế nhập khẩu phải nộp. học xuất nhập khẩu nâng cao

-Chi phí trước khi sử dụng bao gồm: chi phí vận chuyển bốc dỡ, chi phí lắp đặt chạy thử, chi phí mang tính chất cố vấn về mặt kỹ thuật, các khoản thuế, lệ phí phải nộp…Đây là các khoản chi phí phát sinh cho đến khi đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

*Tài sản cố định hình thành do xây dựng cơ bản  học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

Nguyên giá = Gía mua hoàn thành xây dựng thực tế + Chi phí trước khi sử dụng

*Tài sản cố định hình thành do nhận vốn góp liên doanh, nhận quà biếu, quà tặng bằng TSCĐ

Nguyên giá = Gía thực tế theo quyết định của hội đồng đánh giá tài sản + Chi phí trước khi sử dụng

*Tài sản cố định hình thành do được cấp trên cấp, điều chuyển

Nguyên giá = Gía trị còn lại trên sổ sách của đơn vị cấp, điều chuyển + Chi phí trước khi sử dụng

*Tài sản cố định hình thành dưới hình thức trao đổi

Doanh nghiệp có thể đổi tài sản của mình lấy tài sản cố định của đơn vị khác. Trao đổi có thể tương tự tức là đối tượng trao đổi là tài sản cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, có giá trị tương đương. Hoặc trao đổi không tương tự, khi đó tài sản trao đổi có giá trị không tương đương, do vậy doanh nghiệp phải trả thêm tiền từ việc trao đổi. Nguyên giá tài sản cố định được xác định như sau: 

-Trường hợp trao đổi tương tự:

Nguyên giá = Gía trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi (không bao gồm các khoản lãi/lỗ trong quá trình trao đổi)

-Trường hợp trao đổi không tương tự  học xuất nhập khẩu ở đâu

Nguyên giá = Gía trị hợp lý của TSCĐ nhận về hoặc TSCĐ đem trao đổi sau khi điều chỉnh các khoản tiền và tương đương tiền trả thêm hoặc thu về

b. Tài sản cố định vô hình

tinh-gia-tai-san-co-dinh

Nguyên tắc chung để xác định giá trị tài sản cố định vô hình là: nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các khoản chi phí hợp lý hợp lệ mà đơn vị phải chi ra để có được tài sản cố định vô hình.

Ví dụ: quyền sử dụng đất: nguyên giá là toàn bộ các khoản mà đơn vị đã chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp, bao gồm cả các khoản chi liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng…

c.Tài sản cố định thuê tài chính

Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (trường hợp giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu) cộng các khoản chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính

Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công.

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

5/5 - (3 bình chọn)
Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sách nguyên lý kế toán ứng dụng - Kế toán Lê Ánh
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Review Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng Kế Toán Lê Ánh

Cuốn sách “Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng” là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn nắm vững kiến thức kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Được biên soạn bởi TS. Lê Ánh (CEO trung tâm kế toán Lê Ánh), một chuyên gia uy tín …

Đối tượng kế toán là gì
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Xác Định Đối Tượng Kế Toán

Trong lĩnh vực kế toán, việc xác định đối tượng kế toán đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận, phân loại và báo cáo các thông tin tài chính của một tổ chức. Quá trình xác định đối …

hạch toán tài khoản 113
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Tài Khoản 113 – Tiền Đang Chuyển Theo Thông Tư 200, 133

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là tiền của đơn vị làm thủ tục chuyển tiền về ngân hàng, kho bạc hoặc gửi qua đường bưu điện để chuyển về ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và Kho bạc …