Cách Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Thực Tế Đích Danh

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Hàng tồn kho của doanh nghiệp là những tài sản được mua vào dùng để sản xuất hoặc là bán trong kỳ sản xuất kinh doanh. Hiện nay có 3 phương pháp tính giá xuất kho là phương pháp thực tế đích danh, phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO), phương pháp bình quân gia quyền (AVCO).

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh như thế nào sẽ được trình bày ở bài viết dưới đây của Nguyên Lý Kế Toán.

1. Phương Pháp Thực Tế Đích Danh Là Gì?

Phương pháp thực tế đích danh là một trong ba phương pháp tính giá xuất kho hiện hành. Phương pháp tính giá xuất kho tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng loại hàng hóa mua vào, từng loại sản phẩm sản xuất ra nên thường áp dụng cho các doanh nghiệp nào có ít mặt hàng, theo dõi chi tiết được theo từng lô hàng nhập xuất.

Phương pháp thực tế đích danh là gì

2. Nội Dung Phương Pháp Thực Tế Đích Danh

Theo phương pháp thực tế đích danh, hàng hóa, vật tư, sản phẩm xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì sẽ lấy đơn giá của lô hàng nhập kho đó để tính. Đây là phương pháp tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế.

Giá trị của hàng hóa xuất kho đem đi bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Ngoài ra, giá trị hàng tồn còn được phản ánh chính xác giá trị thực tế của nó.

Tuy nhiên để áp dụng theo phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh ít loại mặt hàng hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng tính giá theo phương pháp này. Đối với những doanh nghiệp có nhiều loại mặt hàng thì không thể áp dụng theo phương pháp này được.

»»»» Học Nguyên Lý Kế Toán Ở Đâu Tốt

3. Ưu Và Nhược Điểm Của Phương Pháp Thực Tế Đích Danh

Ưu điểm của phương pháp thực tế đích danh

– Đây là phương pháp tốt nhất và chính xác nhất để tính giá xuất kho, tuân thủ nguyên tắc phù hợp chi phí và doanh thu. Giá trị của hàng hóa xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu do nó tạo ra.

– Giá trị của hàng tồn kho được phản ánh đúng như giá trị thực tế của nó.

Nhược điểm của phương pháp thực tế đích danh

– Để có thể áp dụng được phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe. Chỉ những doanh nghiệp kinh doanh mà có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp này.

– Những doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại mặt hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.

»»» Học Kế Toán Thực Hành Ở Đâu Tốt Tại Hà Nội, TPHCM

4. Cách Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Thực Tế Đích Danh

Ví dụ 1: Doanh nghiệp X trong tháng 4/202X có tình hình nguyên vật liệu như sau:

– Nguyên vật liệu đầu tháng là 3000kg, đơn giá 50.000đ/kg

– Tình hình nhập xuất trong tháng như sau:

+ Ngày 05, nhập kho 4500kg nguyên vật liệu, đơn giá 53.000đ/kg

+ Ngày 09, xuất kho sử dụng 6500kg nguyên vật liệu

+ Ngày 17, nhập kho 3500kg nguyên vật liệu, đơn giá 52.500đ/kg

+ Ngày 21, nhập kho 5000kg nguyên vật liệu, đơn giá 54.000đ/kg

+ Ngày 24, xuất kho sử dụng 7000kg nguyên vật liệu

– Số nguyên vật liệu xuất kho ngày 09 gồm 3000kg từ nguyên vật liệu tồn đầu tháng, 3500kg từ số nhập ngày 05.

– Số nguyên vật liệu xuất ngày 24 gồm 3000kg từ nguyên vật liệu nhập ngày 17 và 4000 kg nguyên vật liệu nhập ngày 21.

Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh

Giá nguyên vật liệu xuất kho trong kỳ là:

– Nguyên vật liệu xuất kho ngày 09 là: (3000 x 50.000) + (3500 x 53.000) = 335.500.000

– Nguyên vật liệu xuất kho ngày 24 là: (3000 x 52.500) + (4000 x 54.000) = 373.500.000

Cách tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh

Ví dụ 2: Công ty TNHH X có tình hình nhập xuất hàng hóa trong tháng 5/202X như sau:

– Tồn kho đầu kỳ là 2000kg hàng hóa, đơn giá 30.000đ/kg

– Ngày 03, nhập kho 3000kg hàng hóa, đơn giá 30.500đ/kg

– Ngày 06, nhập kho 3500kg hàng hóa, đơn giá 31.000đ/kg

– Ngày 08, nhập kho 1000kg hàng hóa, đơn giá 33.000đ/kg

– Ngày 12, xuất kho sử dụng 5500kg hàng hóa

– Ngày 16, nhập kho 4000kg hàng hóa, đơn giá 31.500đ/kg

– Ngày 18, nhập kho 2500kg hàng hóa, đơn giá 32.000đ/kg

– Ngày 20, xuất kho sử dụng 3000kg hàng hóa

– Ngày 25, nhập kho 1500kg hàng hóa, đơn giá 33.500đ/kg

– Ngày 30, xuất kho sử dụng 2000kg hàng hóa

Lô hàng hóa xuất kho ngày 12 gồm có 1000kg hàng hóa tồn đầu kỳ, 2000kg hàng hóa nhập ngày 03, 2000kg hàng hóa nhập ngày 06 và 500kg hàng hóa nhập ngày 08

Lô hàng xuất kho ngày 20 gồm 2000kg hàng hóa nhập ngày 16 và 1000kg hàng hóa nhập ngày 18

Lô hàng xuất kho ngày 30 gồm có 1000kg hàng hóa nhập ngày 18 và 1000kg hàng hóa nhập ngày 25

Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh

Giá hàng hóa xuất kho trong kỳ là:

– Hàng hóa xuất ngày 12 là:

= (1000 x 30.000) + (2000 x 30.500) + (2000 x 31.000) + (500 x 33.000)

= 169.500.000

– Hàng hóa xuất ngày 20 là:

= (2000 x 31.500) + (1000 x 32.000) = 95.000.000

– Hàng hóa xuất ngày 30 là:

= (1000 x 32.000) + (1000 x 33.500) = 65.500.000

Bài viết trên đây trình bày về cách tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh và có ví dụ minh họa. Hi vọng sau bài viết bạn có thể thực hiện tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh một cách dễ dàng.

Xem thêm:

3.4/5 - (9 bình chọn)

Tags:

  • https://nguyenlyketoan net/cach-tinh-gia-xuat-kho-theo-phuong-phap-thuc-te-dich-danh/
  • https://nguyenlyketoan net/cach-tinh-gia-xuat-kho-theo-phuong-phap-thuc-te-dich-danh/#:~:text=Theo phương pháp thực tế đích danh, hàng hóa, vật với doanh thu thực tế
  • phương pháp thực tế đích danh
  • ví vụ tính giá xuất kho theo pp đích danh
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hạch toán nhập kho thành phẩm theo Thông tư 200
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Nhập Kho Thành Phẩm Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán nhập kho thành phẩm là nghiệp vụ quen thuộc đối với kế toán sản xuất doanh nghiệp hoặc đối với những doanh nghiệp nhập kho thành phẩm về để kinh doanh, buôn bán. Thành phẩm là sản phẩm do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản …

Hạch toán hàng khuyến mại
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hướng Dẫn Hạch Toán Hàng Khuyến Mại Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán hàng khuyến mại là nghiệp vụ thường xuyên gặp ở vị trí kế toán sản xuất, kế toán kho nhưng nếu chưa có kinh nghiệm sẽ có chút lúng túng khi gặp phải. Vậy hạch toán hàng khuyến mãi như thế nào theo đúng quy định của pháp …

Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Theo Thông Tư 200

Hạch toán doanh thu bán hàng là công việc kế toán viên sẽ thực hiện và cuối mỗi kỳ sẽ trình lên giám đốc, ban quản trị để từ đó doanh nghiệp có thể đánh giá khách quan năng lực kinh doanh của mình và đưa ra những quyết định …