Các mô hình tính giá cơ bản trong kế toán

Mô hình tính giá cơ bản
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyenlyketoan sẽ chia sẻ về các mô hình tính giá cơ bản trong kế toán để bạn đọc hiểu kỹ hơn về vấn đề này

>>> Xem thêm: Cách phân loại chi phí và công thức phân bổ chi phí

1. Mô hình tính giá tài sản mua vào

Tính giá tài sản mua sẽ hình thành nên giá trị của tài sản mua. Đối tượng tính giá có thể là nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, hàng hóa hay dịch vụ. Nguyên tắc tính giá là phải đảm bảo phản ánh được tất cả các chi phí liên quan đến việc hình thành tài sản. Trình tự tính toán gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định giá mua ghi trên hóa đơn của người bán khóa học tài chính

Trường hợp đơn vị được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi mua tài sản, giá mua được tính là giá hóa đơn không bao gồm thuế GTGT đầu vào. Trường hợp thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn mua tài sản không được khấu trừ, giá mua sẽ là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào.

Bước 2: Tập hợp toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình thu mua tài sản học kế toán thực hành ở đâu tốt

Chi phí thu mua tài sản bao gồm nhiều loại như đã nêu trở trên. Nếu chi phí thu mua phát sinh cho từng tài sản thì  tập hợp trực tiếp cho tài sản đó. Nếu chi phí thu mua phát sinh cùng lúc cho nhiều tài sản mà không thể tách biệt được một cách rõ ràng thì cần tiến hành tập hợp toàn bộ chi phí thu mua liên quan sau đó phân bổ cho từng tài sản theo những tiêu thức thích hợp. khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Bước 3: Tổng chi phí và tính ra giá ban đầu( giá thực tế) của tài sản

Công thức tính gía tài sản mua vào có thể khái quát như sau: khóa học hành chính nhân sự

Tổng giá trị tài sản mua = Gía hóa đơn + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB hàng nhập khẩu + Chi phí thu mua. Chiết khấu thương mại được hưởng – giảm giá hàng mua

Trong công thức trên thì chiết khấu thương mại được hưởng và giảm giá hàng mua chỉ trừ ra khỏi giá mua của tài sản khi chúng phát sinh sau thời điểm đã tiếp nhận hóa đơn. Trong trường hợp giá mua ghi trên hóa đơn đã trừ chiết khấu thương mại và giảm giá thì kế toán không trừ đi khi tính giá tài sản một lần nữa.

Mô hình tính giá các loại tài sản mua vào được khái quát như sau:

Mô hình tính gía nguyên vật liệu, công cụ, hàng hóa mua vào

Giá mua

Chi phí thu mua

Giá hóa đơn

Thuế nhập khẩu(nếu có)

Chi phí vận chuyển, bốc dỡ

Chi phí kho hàng, bến bãi

Chi phí bộ phận thu mua

Hao hụt trong định mức

Gía thực tế  vật liệu, công cụ, hàng hóa

Mô hình tính giá tài sản cố định mua ngoài

Gía mua sắm, xây dựng…

Chi phí trước khi sử dụng

Gía mua ( giá hóa đơn + thuế nhập khẩu( nếu có))
Gía xây dựng, lắp đặt (giá quyết toán được duyệt) khóa học xuất nhập khẩu
Gía cấp phát
Gía thị trường tương đương
….

Chi phí vận chuyển, bốc dỡ.
Chi phí lắp đặt, chạy thử
Tiền thuê, chi phí kho hàng, bến bãi
Lệ phí trước bạ
Hoa hồng môi giới

Nguyên giá tài sản cố định mua sắm, xây dựng

Gía trị còn lại của TSCĐ đang sử dụng

Gía trị hao mòn của tài sản cố định

Ví dụ: Doanh nghiệp mua chịu 2.500 kg nguyên vật liệu theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 65.000 đồng/kg. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về kho doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt 6.300.000 đồng, trong đó thuế GTGT 5%. Theo ví dụ này thì giá trị nguyên vật liệu mua được tính như sau:

Tổng giá trị nguyên vật liệu mua = (2.500*65.000) + 6.000.000 = 168.500.000 đồng

Gía 1 kg nguyên vật liệu mua = 168.500.000/2.500 = 67.400 đồng/kg

>>> Xem thêm:  Khoá học Nguyên lý kế toán online

2. Mô hình tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất

Tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất sẽ hình thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ. Trình tự tính giá thành sản phẩm, dịch vụ sản xuất bao gồm:

Bước 1: Tập hợp các  chi phí trực tiếp liên quan đến từng đối tượng tính giá diễn đàn kế toán doanh nghiệp

Bước 2: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng tính giá

Bước 3: Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Bước 4: Tính ra tổng giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị sản phẩm

Công thức tính giá thành sản phẩm, dịch vụ sản xuất: học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất hà nội

Tổng Z = Gía trị SPdd đầu kỳ + CFSX thực tế PS trong kỳ – Gtrị SPdd cuối kỳ

Z đơn vị SP= Tổng Z/số lượng SP, dịch vụ hoàn thành

SP dở dang đầu kì

Thành phẩm

Chi phí SX phát sinh trong kì:
CFNVL trực tiếp
CFNC trực tiếp
CFSX chung

SP dở dang cuối kì

3. Mô hình tính giá gốc sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ và vật tư xuất dùng cho sản xuất kinh doanh

Bước 1: Xác định số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo từng loại, chi tiết cho từng khách hàng cùng với số lượng vật liệu, công cụ đã xuất dùng cho sản xuất kinh doanh lớp học kế toán tổng hợp

Bước 2: Xác định giá đơn vị của từng loại hàng xuất bán, xuất dùng (với sản phẩm, dịch vụ: giá thành sản xuất; với hàng hóa: Đơn giá mua; với vật tư xuất dùng: giá thực tế xuất kho)

Bước 3: Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ theo tiêu thức phù hợp

Bước 4: Nhân số lượng sản phẩm, hàng hóa xuất bán, vật tư xuất dùng với đơn vị của từng loại tương ứng. Đối với kinh doanh thương mại thì cộng thêm với chi phí thu mua đã phân bổ cho hàng hóa tiêu thụ

Công thức tính giá vật tư, sản phẩm, hàng hóa xuất

Gía  trị vật tư xuất (chi phí vật tư)= Số lượng vật tư xuất* Gía đơn vị vật tư xuất

Gía trị sản phẩm, hàng hóa xuất bán*Gía đơn vị sản phẩm, hàng hóa xuất

Mô hình tính giá sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ và giá vật tư xuất dùng có thể được khái quát như sau:

Gía vốn sản phẩm, dịch vụ đã bán, đã cung cấp cho khách hàng

Gía thành thực tế vật tư xuất dùng cho sản xuất kihn doanh

Gía thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ

Gía mua thực tế

Gía thuê gia công

Thuế nhập khẩu

Chi phí mua vật tư

Chi phí nguyên liệu trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí sản xuất chung

 Mô hình tính giá hàng hóa tiêu thụ

Gía mua hàng hóa tiêu thụ

Phí thu mua phân bổ cho hàng hóa tiêu thụ

Gía vốn của hàng hóa tiêu thụ

 Chúc bạn thành công.

Bài viết xem nhiều: Học kế toán thực hành ở đâu

Mời các bạn tham gia vào group Gia đình kế toán để thảo luận và cập nhật tin tức mới nhất

Rate this post
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hạch toán nhập kho thành phẩm theo Thông tư 200
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hạch Toán Nhập Kho Thành Phẩm Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán nhập kho thành phẩm là nghiệp vụ quen thuộc đối với kế toán sản xuất doanh nghiệp hoặc đối với những doanh nghiệp nhập kho thành phẩm về để kinh doanh, buôn bán. Thành phẩm là sản phẩm do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản …

Hạch toán hàng khuyến mại
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Hướng Dẫn Hạch Toán Hàng Khuyến Mại Theo Thông Tư 200 và 133

Hạch toán hàng khuyến mại là nghiệp vụ thường xuyên gặp ở vị trí kế toán sản xuất, kế toán kho nhưng nếu chưa có kinh nghiệm sẽ có chút lúng túng khi gặp phải. Vậy hạch toán hàng khuyến mãi như thế nào theo đúng quy định của pháp …

Lý thuyết nguyên lý kế toán
Cách Hạch Toán Doanh Thu Bán Hàng Theo Thông Tư 200

Hạch toán doanh thu bán hàng là công việc kế toán viên sẽ thực hiện và cuối mỗi kỳ sẽ trình lên giám đốc, ban quản trị để từ đó doanh nghiệp có thể đánh giá khách quan năng lực kinh doanh của mình và đưa ra những quyết định …