Cách định khoản tài khoản 421 theo thông tư 133

huong-dan-hach-toan-tai-khoan-421-loi-nhuan-chua-phan-phoi
Hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản 421- lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán tài khoản 421 theo thông tư 133.

>>> Xem thêm: Hạch toán tài khoản 131 phải thu khách hàng theo thông tư 133

1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản này phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn bao lâu

Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải rõ ràng và theo đúng chính sách tài chính hiện nay

 Phải hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp (Trích lập các quỹ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư). chứng chỉ kế toán trưởng của bộ tài chính

Trong hoạt động hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) chia lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp phải theo dõi riêng kết quả của BCC làm căn cứ để phân phối lợi nhuận hoặc chia lỗ cho các bên. Doanh nghiệp là bên nộp và quyết toán thuế TNDN thay các bên trong BCC chỉ phản ánh phần lợi nhuận tương ứng với phần của mình được hưởng, không phản ánh toàn bộ kết quả của BCC trên tài khoản này trừ khi có quyền kiểm soát đối với BCC 

2. Kết cấu và nội dung Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

*Bên Nợ: địa chỉ kế toán tổng hợp

Trích lập các quỹ của doanh nghiệp

Bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh

Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

*Bên Có học kế toán thực hành online

Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh

Số lợi nhuận thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ

Số lỗ của cấp dưới được cấp trên bù

*Tài khoản 421 có thể có số dư Nợ hoặc số dư Có

Số dư bên Nợ: Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý

Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng

*Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc năm trước.

Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện. nhân viên c&b là gì

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.

– Tài khoản 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ năm nay. học kế toán doanh nghiệp online

3. Cách hạch toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển hoạt động kinh doanh

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

        Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối( 4212)

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối( 4212)

          Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bài tập nguyên lý kế toán

         Có TK 388 Phải trả phải nộp khác( 3388)

Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)
         Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).

Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh, ghi:

              Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

                          Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

                          Có TK 353 Qũy khen thưởng phúc lợi (3531, 3532, 3534)

Doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần khi quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, ghi: bồi dưỡng kế toán trưởng

            Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

                         Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu(4118)

Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, ghi:

               Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

               Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

                            Có TK 4111 Vốn góp của chủ sở hữu

                              Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần học kế toán thuế

Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, ghi: mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

                Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

                         Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

  • Nếu TK 4212 có số dư Nợ, ghi:

               Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

                           Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Chúc bạn thành công.

Nguồn: Kế toán Lê Ánh

Bài viết tham khảo: Học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất

5/5 - (1 bình chọn)
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hệ thống tài khoản kế toán
Hạch Toán Điều Chỉnh Giảm Thuế GTGT Được Khấu Trừ Sau Quyết Toán

Hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ sau quyết toán là công việc mà kế toán cần chú ý đến. Vậy quy định về hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết hạch toán điều chỉnh giảm thuế …

Hệ thống tài khoản kế toán
Hạch Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

  Hàng tháng, doanh nghiệp phải tính lương và trả lương cho người lao động. Hạch toán lương và các khoản trích theo lương đối với kế toán là công việc rất quan trọng. Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ với bạn đọc cách …

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hệ thống tài khoản kế toán
Hướng Dẫn Hạch Toán Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu

Bất cứ doanh nghiệp nào mua hàng nhập khẩu đều phải tiến hành hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu một cách chi tiết, cụ thể rõ ràng Vậy cách thức định khoản, hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu như thế nào có giống với mua …