Điều kiện ghi nhận chi phí
Lý thuyết nguyên lý kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 – THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Nguyên lý kế toán tiếp tục chia sẻ đến bạn đọc chuẩn mực kế toán số 17- thuế thu nhập doanh nghiệp Chuẩn mực kế toán số 17 I.QUY ĐỊNH CHUNG 1.Mục đích của chuẩn mực kế toán số 17 là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương …