Hạch toán nộp thuế GTGT trên misa
Tổng hợp

Cách Hạch Toán Nộp Thuế GTGT Trên Misa – Nguyên Lý Kế Toán

Nguyên lý kế toán hướng dẫn hạch toán nộp thuế GTGT trên Misa. Các bạn theo dõi nhé. 1. Định khoản a, Hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611… Nợ TK 133 Có các TK 111, 112, 331… b, Xác …