Tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả kinh doanh
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán trong một kỳ kế toán cụ thể. Các chỉ tiêu được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là những chỉ tiêu dưới dạng thước đo giá trị, không được đo lường bằng các thước đo khác. Dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ cho các bạn những tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Có thể bạn quan tâm: Học nguyên lý kế toán ở đâu tốt

Tác dụng của báo cáo kết hoạt động kinh doanh

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp những thông tin về thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán trong 1 kỳ kế toán cụ thể.
  • Những chỉ tiêu được phản ánh trên báo cáo tài chính này chỉ rõ mức thu nhập cũng như chi phí của các loại hoạt động khác nhau, làm căn cứ để đánh giá khả năng sinh lời, tình hình thực hiện dự toán về thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động… học kế toán thực hành
  • Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh làm cơ sở để các đối tượng sử dụng đánh giá xu hướng phát triển của đơn vị kế toán qua các thời kỳ bằng cách so sánh các chỉ tiêu cùng loại trên báo cáo tài chính này qua nhiều thời kỳ kế toán khác nhau.
  • Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh còn cho phép xác định so sánh khả năng sinh lời, kết cấu thu nhập và chi phí của đơn vị kế toán với các đơn vị kế toán cùng ngành từ đó tìm biện pháp khắc phục những tồn tại trong tương lai. forum kế toán

Hạn chế của báo cáo kết quả kinh doanh

Tuy nhiên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại tồn tại những nhược điểm sau:

  • Kết quả hoạt động được xác định trên cơ sở dồn tích, mang tính ước đoán.

Tổng số chi phí được loại trừ khỏi thu nhập được xác định trên cơ sở nhiều khoản chi phí mang tính chất ước tính như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước, chi phí phả trả… Do vậy, kết quả hoạt động có thể chưa thực sự phản ánh nỗ lực sử dụng tài sản của đơn vị kế toán. học thực hành kế toán ở đâu

  • Kết quả hoạt động không cung cấp thông tin về khả năng thanh toán của đơn vị kế toán.

Đây là kết quả của việc áp dụng kế toán trên cơ sở dồn tích dẫn đến sự khác biệt giữa dòng tiền vào với doanh thu, dòng tiền ra với chi phí trong một kỳ kế toán cụ thể đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trên đây là những tác dụng và hạn chế của báo kết quả hoạt động kinh doanh. Để đánh giá được hết tình hình hoạt động của doanh nghiệp thì cần phải dựa vào những báo cáo khác: Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính…

Xem thêm: Mối quan hệ các yếu tố trên báo cáo tài chính

Mong rằng với những chia sẻ của Nguyên lý kế toán hữu ích với bạn đọc. Để làm được kế toán thì bạn cần phải nắm chắc phần nguyên lý kế toán. Tham khảo bài viết Học nguyên lý kế toán ở đâu tốt để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuẩn mực kế toán số 28
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 28 – Báo Cáo Bộ Phận

Chuẩn mực kế toán số 28 áp dụng cho việc lập và trình bày đầy đủ hơn báo cáo tài chính năm phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Cùng theo dõi chi tiết nội dung chuẩn mực kế toán 26 trong bài viết dưới đây của Nguyên …

Chuẩn mực kế toán số 26 - Thông tin về các bên liên quan
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 26: Thông Tin Về Các Bên Liên Quan

Chuẩn mực kế toán số 26 được áp dụng trong mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp báo cáo với các bên liên quan… Cùng theo dõi chi tiết nội dung chuẩn mực kế toán 26 trong bài viết dưới đây của …

Chuẩn mực kế toán số 25
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Chuẩn Mực Kế Toán Số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực kế toán số 25 áp dụng để lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ; Kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo …