Tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả kinh doanh
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán trong một kỳ kế toán cụ thể. Các chỉ tiêu được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là những chỉ tiêu dưới dạng thước đo giá trị, không được đo lường bằng các thước đo khác. Dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ cho các bạn những tác dụng và hạn chế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Có thể bạn quan tâm: Học nguyên lý kế toán ở đâu tốt

Tác dụng của báo cáo kết hoạt động kinh doanh

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp những thông tin về thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán trong 1 kỳ kế toán cụ thể.
  • Những chỉ tiêu được phản ánh trên báo cáo tài chính này chỉ rõ mức thu nhập cũng như chi phí của các loại hoạt động khác nhau, làm căn cứ để đánh giá khả năng sinh lời, tình hình thực hiện dự toán về thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động… học kế toán thực hành
  • Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh làm cơ sở để các đối tượng sử dụng đánh giá xu hướng phát triển của đơn vị kế toán qua các thời kỳ bằng cách so sánh các chỉ tiêu cùng loại trên báo cáo tài chính này qua nhiều thời kỳ kế toán khác nhau.
  • Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh còn cho phép xác định so sánh khả năng sinh lời, kết cấu thu nhập và chi phí của đơn vị kế toán với các đơn vị kế toán cùng ngành từ đó tìm biện pháp khắc phục những tồn tại trong tương lai. forum kế toán

Hạn chế của báo cáo kết quả kinh doanh

Tuy nhiên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại tồn tại những nhược điểm sau:

  • Kết quả hoạt động được xác định trên cơ sở dồn tích, mang tính ước đoán.

Tổng số chi phí được loại trừ khỏi thu nhập được xác định trên cơ sở nhiều khoản chi phí mang tính chất ước tính như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước, chi phí phả trả… Do vậy, kết quả hoạt động có thể chưa thực sự phản ánh nỗ lực sử dụng tài sản của đơn vị kế toán. học thực hành kế toán ở đâu

  • Kết quả hoạt động không cung cấp thông tin về khả năng thanh toán của đơn vị kế toán.

Đây là kết quả của việc áp dụng kế toán trên cơ sở dồn tích dẫn đến sự khác biệt giữa dòng tiền vào với doanh thu, dòng tiền ra với chi phí trong một kỳ kế toán cụ thể đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trên đây là những tác dụng và hạn chế của báo kết quả hoạt động kinh doanh. Để đánh giá được hết tình hình hoạt động của doanh nghiệp thì cần phải dựa vào những báo cáo khác: Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính…

Xem thêm: Mối quan hệ các yếu tố trên báo cáo tài chính

Mong rằng với những chia sẻ của Nguyên lý kế toán hữu ích với bạn đọc. Để làm được kế toán thì bạn cần phải nắm chắc phần nguyên lý kế toán. Tham khảo bài viết Học nguyên lý kế toán ở đâu tốt để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

Tags:

  • báo cáo kết quả kinh doanh
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Những tài sản cố định nào phải (không phải) trích khấu hao tài sản cố định? Hay trích khấu hao tài sản cố định cần tuân thủ theo nguyên tắc như thế nào? Trong bài viết này Nguyên lý kế toán sẽ thông tin đến các bạn nguyên tắc trích …

Phân loại tài sản cố định
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp

Doanh nghiệp dựa vào các chỉ tiêu nào để phân loại tài sản cố định? Tài sản cố định không chỉ được phân thành tài sản cố định hữu hình và vô hình, trong từng loại tài sản cố định này dựa vào những chỉ tiêu khác nhau sẽ được …

Xác định nguyên giá tài sản cố định
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Xác định nguyên giá tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định là gì? Xác định nguyên giá tài sản cố định như thế nào. Trong bài viết dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo quy định mới nhất Xác định nguyên giá tài …