Phương pháp tính giá là gì

Phương pháp tính giá
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Để phản ánh giá trị hiện có và sự vận động của các đối tượng cụ thể, kế toán sử dụng phương pháp tính giá. Vậy phương pháp tính giá là gì? Nguyên lý kế toán sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó trong bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Tài sản là gì và cách phân loại tài sản

1. Phương pháp tính giá là gì?

Tài sản trong các đơn vị kế toán được phản ánh ở cả trạng thái tĩnh và trạng thái động. Trạng thái tĩnh biểu hiện tình hình hiện có của tài sản với tính hai mặt là vốn (giá trị của tài sản) và nguồn hình thành. Trạng thái động phản ánh sự vận động, biến đổi từ hình thái biểu hiện này sang hình thái biểu hiện khác. Tài sản của các đơn vị có những đặc điểm sau:

  • Có tính đa dạng về chủng loại và hình thái biểu hiện khác nhau và được đo lường bằng các thước đo khác nhau theo tính chất vật lý của các loại tài sản như: cái, chiếc, mét, lít…
  • Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản luôn vận động và biến đổi không ngừng cả về hình thái hiện vật và giá trị tài sản.
  • Hao phí các nguồn lực (tài sản) của đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh được biểu hiện dưới nhiều hình thái khác nhau như: vật tư, tiền lương, khấu hao, dịch vụ mua ngoài… học kế toán thuế

Với những đặc điểm trên cho nên để biểu hiện tổng hợp tình hình tài sản, sự vận động của tài sản cũng như tình hình chi phí và kết quả kinh doanh, kế toán cần thiết phải biểu hiện tất cả các đối tượng khác nhau về hình thái giá trị thông qua thước đo tiền tệ. Điều này được thể hiện thông qua phương pháp tính giá. Như vậy, tính giá là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để tính toán và biểu hiện giá trị của các đối tượng kế toán phục vụ cho việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị cho các đối tượng sử dụng.

Để phản ánh trung thực các đối tượng kế toán nhằm cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau, việc tính giá cần phải tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực và các quy định của Nhà nước ban hành.

Việc tính giá cần đảm bảo các yêu cầu sau: địa chỉ kế toán tổng hợp

  • Tính chính xác: giá trị của tài sản phải được xác định phù hợp với giá cả thị trường và phù hợp với số lượng, chất lượng của tài sản. Nếu việc tính giá không chính xác, thông tin do tính giá cung cấp sẽ mất tính xác thực, không đáng tin cậy và ảnh hưởng đến việc đề ra quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin kế toán.
  • Tính thống nhất: tính giá đảm bảo thống nhất về phương pháp tính toán các đối tượng trong đơn vị kế toán và giữa các kỳ khác nhau. Có như vậy, số liệu tính toán mới đảm bảo tính so sánh được giữa các thời kỳ của đơn vị kế toán và giữa các đơn vị với nhau. Qua đó, người sử dụng thông tin kế toán đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị kế toán, của từng thời kỳ khác nhau.

2. Ý nghĩa của phương pháp tính giá

Phương pháp tính giá
Phương pháp tính giá

Bằng việc sử dụng thước đo tiền tệ, kế toán đã theo dõi, phản ánh được một cách tổng hợp và kiểm tra được các đối tượng hạch toán kế toán. Qua đó, tính giá giúp cho các đơn vị kiểm tra giám sát một cách hiệu quả tình hình hoạt động của đơn vị mình. Đồng thời, cũng qua tính giá, kế toán tính toán và xác định được toàn bộ chi phí bỏ ra có liên quan đến việc thu mua các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, chế tạo và tiêu thụ từng sản phẩm hàng hóa. Từ đó, kế toán đánh giá hiệu quả kinh doanh nói chung cũng như hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, từng loại sản phẩm, dịch vụ và từng hoạt động kinh doanh nói riêng.

Tính giá là một trong những phương pháp của hạch toán kế toán, nó có quan hệ chặt chẽ với các phương pháp khác như chứng từ, đối ứng tài khoản, tổng hợp – cân đối kế toán. Thông qua tính giá kế toán mới ghi nhận, phản ánh được các đối tượng khác nhau vào chứng từ, tài khoản, sổ sách và tổng hợp các thông tin khác nhau qua báo cáo. Mặt khác, tính giá các đối tượng kế toán phải dựa trên thông tin do chứng từ, tài khoản và các báo cáo cung cấp rồi tổng hợp lại. lớp kế toán thực hành

Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công

Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mẹo tự học định khoản kế toán nhanh và chính xác nhất
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Mẹo tự học định khoản kế toán nhanh và chính xác nhất

Định khoản kế toán là phần rất quan trọng đối với những bạn muốn theo đuổi nghề kế toán, đặc biệt là những bạn mới học, sinh viên kế toán hay các bạn trái ngành muốn chuyển nghề. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết những mẹo tự học …

kế toán bán hàng
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp và những điều cần lưu ý

Bán hàng hoá trong Doanh nghiệp là công việc khá thường xuyên của kế toán. Kế toán bán hàng phải hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như tính giá vốn hàng bán, hàng tồn kho và doanh số bán ra. Ở bài viết …

kế toán giá thành xây dựng
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Kế toán giá thành công trình xây dựng

Đối với các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, giá thành là chỉ tiêu kinh tế vô cùng quan trọng, quyết định đến kết quả thi công và ảnh hướng tới chi phí của Doanh nghiệp. Do đó, nắm rõ các công việc kế toán xây dựng phải làm cách …