Bảng cân đối kế toán
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Tính cân đối và tổng hợp của bảng cân đối kế toán

Hoạt động của doanh nghiệp bao gồm Mục tiêu, chiến lược thi tin học văn phòng Huy động nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn Sản xuất kinh doanh Đầu tư ngắn hạn và dài hạn Phương trình kế toán: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn hay: Tổng tài …

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán dùng để khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và các mối quan hệ cân đối vốn có của …

Tổng hợp thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Tổng hợp các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán

Đối với các bạn sinh viên kế toán hay kế toán đã đi làm biết được các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán sẽ giúp các bạn đọc hiểu được các tài liệu kế toán quốc tế và có cơ hội làm việc ở các doanh nghiệp nước …

Kế toán nghiệp vụ cho vay
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Tổng quan về kế toán nghiệp vụ cho vay

Những nguyên tắc kế toán cho vay, tài khoản sử dụng và cấu trúc các tài khoản trong kế toán nghiệp vụ cho vay sẽ được giới thiểu tổng quan trong bài viết dưới đây Kế toán nghiệp vụ cho vay Một số vấn đề cơ bản về cho vay Phân loại …

Phương pháp đối ứng tài khoản
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Phương pháp đối ứng tài khoản

Để hiểu hơn về phương pháp đối ứng tài khoản, nguyenlyketoan.net sẽ trình bày chi tiết cơ sở hình thành, ý nghĩa cùng nội dung chi tiết của phương pháp  đối ứng tài khoản kế toán trong bài viết dưới đây  >>>Xem thêm: Các nghiệp vụ kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh …

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh

Khi tài sản của đơn vị tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh chúng sẽ vận động, quá trình vận động này hướng theo mục đích của nhà quản trị đơn vị đó là bảo toàn và phát triển vốn. Tuy nhiên sau một thời kỳ hoạt động …

Bảng cân đối kế toán
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì? Nội dung, kết cấu của bảng cân đối kế toán như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nguyenlyketoan.net sẽ gửi đến bạn đọc những kiến thức cơ bản về bảng cân đối kế toán. >>>Xem thêm: Bài tập phương pháp tính giá …

nguyên tắc kế toán
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Các nguyên tắc kế toán chung

 Trong công tác kế toán, khi tính giá các đối tượng, người làm kế toán cần phải am hiểu và vận dụng các nguyên tắc kế toán chung. Vậy các nguyên tắc đó là gì? Xem thêm: Luân chuyển chứng từ kế toán là gì  1. Nguyên tắc kế toán chung …

Lý thuyết nguyên lý kế toán

Luân chuyển chứng từ kế toán là gì

Để phục vụ công tác quản lý và công tác hạch toán kế toán, chứng từ kế toán luôn phải vận động từ bộ phận này sang bộ phận khác, theo một trật tự nhất định phù hợp với từng loại chứng từ và loại nghiệp vụ kinh tế phát …

Phương pháp tính giá
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Phương pháp tính giá là gì

Để phản ánh giá trị hiện có và sự vận động của các đối tượng cụ thể, kế toán sử dụng phương pháp tính giá. Vậy phương pháp tính giá là gì? Nguyên lý kế toán sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó trong bài viết dưới …