Bài tập về hệ thống tài khoản kế toán

Làm kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán

Để bổ sung thêm kiến thức về phần hệ thống tài khoản kế toán thì nguyên lý kế toán xin đưa ra một số bài tập như sau:

>>Xem thêm: Cách phân loại tài khoản kế toán

Bài tập về hệ thống tài khoản kế toán: Số 1

Cho số dư đầu kỳ của tài khoản Thanh toán với người bán của Công ty Minka đầu tháng 9/N như sau (Đơn vị: 1.000 đồng) học kế toán xây dựng

TK Thanh toán với người bán – A (Dư Có): 370.000

TK Thanh toán với người bán – B (Dư Nợ): 140.000

TK Thanh toán với người bán – C (Dư Có): 260.000

TK Thanh toán với người bán – D (Dư Nợ): 190.000

Trong tháng 9/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: khóa học xây dựng thương hiệu tuyển dụng

 1. Thanh toán bớt nợ cho người bán A bằng chuyển khoản 195.000
 2. Mua chịu nguyên vật liệu nhập kho của người bán C theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 154.000
 3. Trả trước tiền mua nguyên vật liệu cho người bán B bằng tiền mặt 75.000
 4. Mua nguyên vật liệu nhập kho của người bán D theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 176.000. Tiền mua nguyên vật liệu được trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán D
 5. Thanh toán bớt nợ cho người bán C bằng tiền vay ngắn hạn 290.000
 6. Mua nguyên vật liệu nhập kho của người bán B theo hóa đơn có cả thuế GTGT 10% LÀ 198.000. Tiền mua nguyên vật liệu được trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán B
 7. Nhận lại số tiền trả trước còn thừa từ người bán B bằng tiền mặt

>> Yêu cầu: trung tâm dạy kế toán tại hà nội

 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 2. Tính ra số dư cuối tháng 9/N của tài khoản Thanh toán với người bán, kể cả tài khoản tổng hợp và các tài khoản chi tiết

Bài tập về hệ thống tài khoản kế toán: Bài số 2

Doanh nghiệp TVT có số dư đầu tháng 10/N của tài khoản thanh toán với khách hàng như sau(Đơn vị: 1.000 đồng) chứng chỉ kế toán trưởng bộ tài chính

TK Thanh toán với khách hàng M (Dư Nợ): 310.000

TK Thanh toán với khách hàng N (Dư Có): 240.000

TK Thanh toán với khách hàng P (Dư Nợ): 290.000

TK Thanh toán với khách hàng Q (Dư Có): 180.000 học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

Trong tháng 10/N có tác nghiệp kinh tế phát sinh như sau (Đơn vị: 1.000 đồng)

 1. Khách hàng M thanh toán tiền hàng còn nợ tháng trước bằng chuyển khoản 175.000
 2. Doanh nghiệp bán chịu sản phẩm cho khách hàng P theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 341.000
 3. Doanh nghiệp nhận trước tiền hàng của khách hàng Q bằng tiền mặt 120.000
 4. Doanh nghiệp bán sản phẩm trừ vào số tiền đã nhận trước của khách hàng N. Gía bán ghi trên hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 231.000 học kế toán thực hành tại hà nội
 5. Khách hàng P thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt 470.000
 6. Doanh nghiệp bán sản phẩm cho khách hàng Q. Gía bán ghi trên hóa đơn chưa có thuế GTGT 10% là 290.000. Sau khi trừ số tiền đã trả trước, số còn lại khách hàng Q sẽ thanh toán trong tháng 12/N

>>Yêu cầu: mẫu phiếu thu mới nhất

 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 2. Tính ra số dư cuối tháng 10/N của tài khoản Thanh toán với khách hàng (bao gồm cả tài khoản tổng hợp và các tài khoản chi tiết)

Trên đây là một số bài tập về hệ thống tài khoản kế toán giúp bạn đọc hiểu thêm về kiến thức ở phần này. 

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Học kế toán thực hành ở đâu

học xuất nhập khẩu ở hà nội

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều kiện ghi nhận nợ phải trả
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ- Có lời giải

Để giúp người học kế toán hiểu được cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, Nguyên lý kế toán chia sẻ đến bạn đọc bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có lời giải dưới đây.  Bài tập thuế GTGT được …

kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập về phân loại tài sản và nguồn vốn

Tài và nguồn vốn là những kiến thức mà bạn đọc cần nắm vững khi bắt đầu môn học nguyên lý kế toán. Nhằm giúp bạn đọc thành thạo hơn về tài sản và nguồn vốn, nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ với bạn đọc một số bài tập …

Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu- có lời giải

Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong doanh nghiệp, sau đây Nguyên lý kế toán giới thiệu tới bạn đọc một số bài tập cơ bản liên quan – bài tập định khoản các khoản giảm trừ doanh thu 1. …