Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh

bai-tap-ke-toan-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán

Dưới đây là ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh để bạn đọc tham khảo

Ví dụ: Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 6/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Nhập kho thành phẩm hoàn thành từ quá trình sản xuất với tổng giá thành sản xuất là 268.000

2.Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng, giá trị thành phẩm xuất là 146.000, giá bán có cả thuế GTGT 10% là 198.000

3.Số hàng gửi bán kỳ trước được khách hàng chấp nhận thanh toán qua ngân hàng, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có. Gía vốn thành phẩm gửi bán 75.000, giá bán có cả thuế GTGT 10% là 121.000

4.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá vốn thành phẩm xuất kho 94.000, giá bán theo hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 132.000. Sau khi trừ tiền khách hàng trả trước 82.000 trong tháng 5/N, số còn lại khách hàng sẽ thanh toán trong tháng 8/N. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 2.100, trong đó thuế GTGT 5%.

5.Số hàng gửi bán trong kỳ được khách hàng chấp nhận thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.

6.Chi phí bán hàng khác phát sinh trong kỳ bao gồm:

-Tiền lương nhân viên bán hàng phải trả: 8.600

-Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

-Trích khấu hao tài sản cố định: 3.500

-Các khoản chi phí khác trực tiếp bằng tiền mặt: 2.900

7.Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ bao gồm:

-Tiền lương bộ máy quản lý doanh nghiệp phải trả: 12.500

-Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

-Trích khấu hao tài sản  cố định: 4.800

-Các khoản chi khác trực tiếp bằng tiền mặt: 3.400

8.Kết chuyển xác định kết quả tiêu thụ trong tháng

Các nghiệp vụ trên được ghi sổ như sau:

1.Nợ TK Thành phẩm 268.000

Có TK Sản phẩm dở dang 268.000

2.Nợ TK Hàng gửi bán 146.000

Có TK Thành phẩm 146.000

3a.Nợ TK Gía vốn hàng bán 75.000

Có TK Hàng gửi bán 75.000

3b.Nợ TK Tiền gửi ngân hàng 121.000

Có TK Doanh thu bán hàng 110.000

Có TK Thuế phải nộp 11.000

4a.Nợ TK Gía vốn hàng bán 94.000

Có TK Thành phẩm 94.000

4b.Nợ TK Thanh toán với khách hàng 132.000

Có TK Doanh thu bán hàng 120.000

Có TK Thuế phải nộp 12.000

4c.Nợ TK Chi phí bán hàng 2.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 100

Có TK tiền mặt 2.100

5a.Nợ TK Gía vốn hàng bán 146.000

Có TK Hàng gửi bán 146.000

5b.Nợ TK Tiền mặt 198.000

Có TK Doanh thu bán hàng 180.000

Có TK Thuế phải nộp 18.000

6.Nợ TK Chi phí bán hàng 16.634

Có TK Phải trả người lao động 8.600

Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ 1.634

Có TK Hao mòn tài sản cố định 3.500

Có TK Tiền mặt 2.900

7.Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 23.075

Có TK Phải trả người lao động 12.500

Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ 2.375

Có TK Hao mòn tài sản cố định 4.800

Có TK Tiền mặt 3.400

8a.Nợ TK Xác định kết quả 356.709

Có TK Gía vốn hàng bán 315.000

Có TK Chi phí bán hàng 18.634

Có TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 23.075

8b.Nợ TK Doanh thu bán hàng 410.000

Có TK Xác định kết quả  410.000

Kết quả tiêu thụ = 410.000 – 356.709 = 53.291

8c.Nợ TK Xác định kết quả 53.291

Có TK Lợi nhuận chưa phân phối 53.291

Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công.

Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tại Hà Nội

Ví dụ về kế toán xác định kết quả kinh doanh
5 (100%) 1 vote[s]

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán Bài tập: Hãy chỉ ra các yếu tố bắt buộc và các yếu tố bổ sung trên các mẫu chứng …

bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán >>Xem thêm: Quy trình kế toán trên sổ sách I.Bài tập Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TVT như sau (1.000.000 …

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo. >>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.Tài liệu Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp …