Ví dụ về kế toán quá trình sản xuất

Làm kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyenlyketoan.net sẽ gửi tới bạn đọc ví dụ về kế toán quá trình sản xuất để bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này

>>Xem thêm: Kế toán quá trình sản xuất

Ví dụ: Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 10/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (Đơn vị: 1.000đ)

1.Xuất kho nguyên vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm, trị giá 425.000

2.Xuất kho nguyên vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm 47.000, cho nhu cầu chung ở phân xưởng sản xuất 29.000

3.Tính ra tiền lương phải trả trong tháng cho công nhân sản xuất sản phẩm 95.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 34.000 và nhân viên quản lý doanh nghiệp 42.000

4.Trích khấu hao tài sản cố định dùng cho phân xưởng sản xuất 24.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 18.000

5.Trích BHXH, BHYT và KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ 19%

6.Chi phí điện trong tháng theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% dùng cho bộ phận sản xuất 7.920, dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 4.510

7.Chi phí nước trong tháng thanh toán bằng tiền mặt theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% dùng cho bộ phận sản xuất 3.150, dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 945

8.Xuất kho công cụ dụng cụ phục vụ phân xưởng sản xuất với giá trị 4.500

9.Cuối tháng, doanh nghiệp hoàn thành nhập kho 210 sản phẩm, gửi bán 40 sản phẩm, còn dở dang 45 sản phẩm. Biết giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng: 36.000 và cuối tháng 42.500

Các nghiệp vụ ghi sổ như sau:

1.Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp    425.000

Có TK Nguyên vật liệu chính                425.000

2.Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp       47.000

Nợ TK Chi phí sản xuất chung                29.000

Có TK Nguyên vật liệu phụ              76.000

3.Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp              95.000

Nợ TK Chi phí sản xuất chung                34.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp        42.000

Có TK Phải trả người lao động            171.000

4.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                    24.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp       18.000

Có TK Hao mòn tài sản cố định              6.460

5.Nợ TK Chi phí nhân công trực tiếp             18.050

Nợ TK Chi phí sản xuất chung                  6.460

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp        7.980

Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ                  32.490

6.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                     7.200

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp        4.100

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ           1.130

Có TK Phải trả người bán                   12.430

7.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                     3.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp            900

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ               195

Có TK Tiền mặt                                       4.095

8.Nợ TK Chi phí sản xuất chung                      4.500

Có TK công cụ, dụng cụ                             4.500

9a.Nợ TK Sản phẩm dở dang                      693.210

Có TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiế    472.000

Có TK Chi phí nhân công trực tiếp         113.050

Có TK Chi phí sản xuất chung               108.160

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = 36.000 + 693.210 – 42.000 = 686.710

Gía thành sản xuất đơn vị = 686.710/250 = 2.746.84/sản phẩm

9b.Nợ TK thành phẩm                               576.836,4

Nợ TK Hàng gửi bán                            109.873.6

Có TK Sản phẩm dở dang                   686.710

>>> Tham khảo ngayHọc kế toán thực hành ở đâu tốt

 

 

Ví dụ về kế toán quá trình sản xuất
5 (100%) 1 vote[s]

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán Bài tập: Hãy chỉ ra các yếu tố bắt buộc và các yếu tố bổ sung trên các mẫu chứng …

bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán >>Xem thêm: Quy trình kế toán trên sổ sách I.Bài tập Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TVT như sau (1.000.000 …

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo. >>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.Tài liệu Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp …