Hạch toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

tai-khoan-136
Hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản 136 là tài khoản phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, các đơn vị phụ thuộc trong doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong Tổng công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới phải nộp cho cấp trên hay cấp trên cấp cho cấp dưới.

>> Xem thêm: Tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh theo thông tư 133

 1. Kết cấu tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

+ Bên Nợ:

 • Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới
 • Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác lên
 • Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ giữa các đơn vị nội bộ với nhau
 • Số tiền cấp dưới phải thu về các khoản cấp trên phải giao xuống
 • Các khoản phải thu nội bộ khác.

+ Bên Có:

 • Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị cấp dưới
 • Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ với cùng một đối tượng
 • Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ

– Số dư cuối kỳ:

Bên Nợ: Số nợ còn phải thu của các đơn vị nội bộ

– Tài khoản cấp 2:

+ TK 1361: Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

+ TK 1368: Phải thu nội bộ khác

 1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 136

a.Doanh nghiệp cấp trên

Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới

Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định

Các khoản phải thu vãng lai khác

Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ

Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới

Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới

Các khoản đã giao cho đơn vị trực thuộc để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ

Vốn kinh doanh cho cấp dưới vay không tính lãi

b.Doanh nghiệp cấp dưới

Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận được (Trừ vốn kinh doanh và kinh phi)
– Khoản cho vay vốn kinh doanh
– Các khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ
– Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp trên và đơn vị nội bộ khác
– Các khoản phải thu vãng lai khác.

– Giá trị sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chuyển cho đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác để bán

 1. Sơ đồ hạch toán tài khoản 136

tai-khoan-136

Trên đây là cách hạch toán tài khoản 136 để bạn đọc tham khảo. Chúc bạn thành công

Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu

Hạch toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ
5 (100%) 1 vote

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hach-toan-tai-khoan-221
Hệ thống tài khoản kế toán
Nguyên tắc hạch toán tài khoản 221-Uỷ thác quản lý vốn

Tài khoản 221 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản ủy thác quản lý vốn của quỹ tích luỹ trả nợ vào các ngân hàng thương mại lớn, các tổ chức tài chính trong nước có uy tín và …

tai-khoan-155
Hệ thống tài khoản kế toán
Hạch toán tài khoản 155 theo thông tư mới nhất

Tài khoản 155 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Vậy cách hạch toán tài khoản 155 như thế nào? Bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán …

tai-khoan-151
Hệ thống tài khoản kế toán
Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Tài khoản 151 dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến bãi, bến cảng hoặc đã về …