Hạch toán tài khoản 131 phải thu khách hàng theo thông tư 133

so-do-hach-toan-tk-131
Hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản 131 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với ngân hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán tài khoản 131 theo thông tư 133.

>> Xem thêm: Cách định khoản tài khoản 421 theo thông tư 133

  1. Nguyên tắc kế toán phải thu của khách hàng theo thông tư 133

  • Nợ phải thu cần được hạch toán cho từng đối tượng, theo từng nội dung và theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn cũng như dài hạn, ghi chép theo từng lần thanh toán
  • Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc không thu hồi được từ đó đưa ra biện pháp xử lý.
  • Nếu sản phẩm, hàng hóa không đúng chủng loại, quy cách thì bên mua có thể yêu cầu bên bán giảm giá hoặc trả lại hàng hóa.
  1. Nội dung và kết cấu tài khoản 131 theo thông tư 133

Bên Nợ Bên Có
Số tiền phải thu khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ…

+ Số tiền thừa trả lại cho khách hàng

+ Đánh giá lại các khoản phải thu khách hàng là ngoại tệ (Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ)

Số dư cuối kỳ: Số tiền còn phải thu của khách hàng

Số tiền khách hàng đã trả nợ

+ Số tiền đã nhận trước, ứng trước của khách hàng

+ Các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại

+ Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho khách hàng.

+ Đánh giá lại các khoản phải thu khách hàng là ngoại tệ (Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ)

Số dư cuối kỳ: Số tiền khách hàng ứng trước hoặc số tiền khách nộp thừa

  1. Cách hạch toán tài khoản 131 theo thông tư 133

so-do-hach-toan-tk-131

Nguyên lý kế toán chúc bạn thành công.

>>> Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất

Hạch toán tài khoản 131 phải thu khách hàng theo thông tư 133
5 (100%) 1 vote

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài-khoản-131
Hệ thống tài khoản kế toán
Hạch toán tài khoản 131- phải thu của khách hàng

Tài khoản 131-phải thu của khách hàng hạch toán như thế nào? Cách hạch toán tài khoản 131 sẽ được nguyên lý kế toán gửi đến bạn đọc trong bài viết dưới đây >>Xem thêm: Hạch toán tài khoản 128 đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.Nguyên tắc kế …

tai-khoan-128
Hệ thống tài khoản kế toán
Hạch toán tài khoản 128 đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cách hạch toán tài khoản 128 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tài khoản 128- đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn >>Xem thêm: Tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh theo thông tư 133 1.Nguyên tắc …

tai-khoan-113
Hệ thống tài khoản kế toán
Cách hạch toán tài khoản 113-tiền đang chuyển

Cách hạch toán tài khoản 113 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tài khoản 113- tiền đang chuyển. >>Xem thêm: Hạch toán tài khoản 112 – tiền gửi ngân hàng 1.Nguyên tắc kế toán Tài khoản này …