Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí

Điều kiện ghi nhận chi phí
Lý thuyết nguyên lý kế toán

Khi ghi nhận chi phí kế toán cần dựa vào những điều kiện gì? Để giúp các bạn dễ dàng trong việc xác định và ghi nhận chi phí dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ khái niệm chi phí và điều kiện ghi nhận chi phí trong kế toán.

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại Hà Nội

Khái niệm chi phí

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho chủ sở hữu.

Để có được kết quả từ những hoạt động kinh doanh, đơn vị kế toán phải tiêu hao một nguồn lực kinh tế nhất định.

Ví dụ, để có thể thu được thu nhập từ hoạt động bán hàng, đơn vị kế tọa phải chi tiền trả lương cho nhân viên bán hàng, chi cho quảng cáo, giá trị hàng hóa trao cho khách hàng… giá trị của những khoản này được hiểu là khoản tiêu hao giá trị nguồn lực kinh tế.

Chi phí của đơn vị kế toán phải được xác định cho từng kỳ kế toán cụ thể

Biểu hiện của chi phí phát sinh là giá trị tài sản giảm xuống hoặc nợ phải trả tăng lên. Nếu thanh toán ngay dịch vụ quảng cáo được đơn vị kế toán khác cung cấp bằng tiền mặt thì tiền mặt của đơn vị kế toán giảm xuống, nếu chưa thanh toán thì sẽ phát sinh khoản chi phí chưa thanh toán, làm phát sinh khoản nợ phải trả.

Do tài sản của đơn vị kế toán rất đa dạng và phong phú, sự giảm lợi ích kinh tế của chúng trong từng kỳ kế toán không giống nhau. Có những tài sản mà giá trị của nó giảm toàn bộ trong một kỳ kế toán, do đó toàn bộ giá trị của nó được tính vào chi phí của kỳ kế toán đó. Nguyên vật liệu, hàng hóa…là những ví dụ minh họa cho loại tài sản này.

Mặt khác, có những tài sản mà giá trị của nó giảm dần dần qua nhiều kỳ kế toán khác nhau, do đó toàn bộ giá trị của nó được xác định, tính chuyền dần dần vào chi phí trong từng kỳ kế toán một cách phù hợp. Tài sản cố định là một ví dụ minh họa cho loại tài sản này.

Chi phí phản ánh một trong hai mặt của quá trình kinh doanh, phản ánh nỗ lực của đơn vị kế toán nhằm có được thu nhập. Nếu thu nhập làm vốn chủa sở hữu tăng lên thì chi phí là nguyên nhân làm vốn chủ sở hữu giảm xuống. Tuy nhiên, không phải toàn bộ trường hợp giảm vốn chủ sở hữu đều làm phát sinh chi phí.

Đại bộ phận các khoản chi phí có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián đếp đến thu nhập. Có những khoản chi phí phát sinh không liên quan đến thu nhập. Ví dụ như khoản tổn thất do hỏa hoạn, thiên tai hoặc bị mất trộm

Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí

Xem thêm: Nợ phải trả là gì? Điều kiện ghi nhận nợ phải trả

Điều kiện ghi nhận chi phí

Để ghi nhận một khoản chi phí được trình bày trên báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh, ba điều kiện sau phải được thỏa mãn

  1. Sự giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến giảm giá trị tài sản hoặc tăng nợ phải trả
  2. Mức giảm đó phải được xác định một cách đáng tin cậy.
  3. Mức chi phí đó phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với thu nhập

Tiêu chuẩn thứ nhất làm căn cứ gia nhận chi phí đã được phân tích trên đây

Tiêu chuẩn thứ hai làm căn cứ ghi nhận chi phí nhằm đảm bảo tính những đặc trưng của thông tin kế toán. Thông thường, những tài sản khi lợi ích kinh tế của nó có thể thu được trong nhiều kỳ kế toán thì cần phải xác định được mức giảm giá trị của nó trong từng kỳ kế toán một cách hợp lý

Tiêu chuẩn thứ ba để ghi nhận chi phsi nhằm phân biệt giữa chi phí phát sinh trong kỳ với chi phí phải phù hợp với thu nhập trong việc xác định kết quả kinh doanh

Những khoản chi phí phát sinh trong kỳ kế toán nhưng không được loại trừ khỏi thu nhập theo nguyên tắc phù hợp sẽ được vốn hóa, ghi nhận nó như là tài sản của đơn vị kế toán.

Các loại chi phí

Phân loại chi phí được thực hiện tương tự như phân loại thu nhập

Dưới đây là sơ đồ phản ánh các loại chi phí theo đặc điểm hoạt động của đơn vị kế toán

Các loại chi phí

Trên đây Nguyên lý kế toán đã thông tin đến các bạn những điều kiện ghi nhận chi phí trong kế toán. Mong rằng bài viết này hữu ích với bạn đọc.

Xem thêm bài viết: 04 điều kiện ghi nhận tài sản trong kế toán

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tác dụng và hạn chế của bảng cân đối kế toán
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Tác dụng và hạn chế của Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán đã quá quen thuộc với tất cả các bạn đang học kế toán. Nhưng bạn có biết báo cáo này có tác dụng gì hay không? Bảng cân đối kế toán còn những hạn chế gì?. Dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ chia sẻ …

Mối quan hệ các yếu tố trên báo cáo tài chính
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Mối quan hệ các yếu tố trên báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bao gồm những yếu tố nào? Mối quan hệ của các yếu tố đó như thế nào?. Trong bài viết dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ chỉ ra mối quan hệ các yếu tố trên báo cáo tài chính Xem thêm: Một số khoản mục …

Tính già tài sản
Lý thuyết nguyên lý kế toán
Các loại giá chủ yếu được sử dụng để tính giá tài sản

Trong kế toán có những loại giá nào? Loại giá nào được sử dụng để tính giá tài sản? Dưới đây Nguyên lý kế toán sẽ gửi đến các bạn các loại giá chủ yếu được sử dụng để tính giá tài sản. Giá trị hữu ích nhất để đánh …