Bài tập về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Những quy định về người làm kế toán và kế toán trưởng
Bài tập nguyên lý kế toán
1

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ đưa ra một số bài tập có lời giải về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để bạn đọc tham khảo và thực hành.

>>> Xem thêm: Tính cân đối và tổng hợp của bảng cân đối kế toán

Bài tập mẫu

Cho biết tình hình tài sản của DN B đầu tháng 3/N( đơn vị: 1.000đ)

Tiền mặt 100.000 Tiền gửi ngân hàng 150.000
Phải trả người bán 125.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.505.000
Phải thu người mua 150.000 Thành phẩm 250.000
Nguyên vật liệu 120.000 Tài sản cố định hữu hình 1.150.000
Hao mòn TSCĐ 150.000 Vay ngắn hạn 115.000
Hàng mua đi đường 20.000 Lợi nhuận chưa pp 45.000

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh( đơn vị: 1.000đ)

 1. Mua công cụ, dụng cụ, giá mua theo hóa đơn chưa có thuế là 45.000, thuế suất thuế GTGT 10%; đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, cuối tháng hàng chưa về nhập kho
 2. Mua vật liệu của công ty Y, tổng giá thanh toán( gồm cả thuế GTGT 10%) là 71.500. DN B đã thanh toán tiền hàng bằng tài khoản, phần còn lại sẽ trả hết trong tháng sau, vật liệu đã kiểm nhận, nhập kho đủ
 3. Vật liệu đi đường tháng trước về nhập kho, chi phí chuyển, bốc dỡ là 2.500 ( giá chưa thuế), thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt
 4. Nhận được hóa đơn của số vật liệu mua nhập kho tháng trước, giá chưa có thuế là 31.000( thuế suất thuế GTGT 10%). Được biết tháng trước, kế toán đã ghi sổ theo giá tạm tính là 30.000
 5. Dùng TGNH trả bớt nợ cho người bán 52.000

Yêu cầu:

 1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ trên
 2. Lập bảng cân đối kế toán tháng 3/N của DN A

Hướng dẫn giải

Yêu cầu 1: Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

 1. Nợ TK hàng mua đi đường: 45.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 4.500

Có TK tiền mặt: 49.500

2. Nợ TK Nguyên vật liệu: 65.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 6.500

Có TK tiền gửi NH: 35.750

Có TK phải trả người bán: 35.750

3a . Nợ TK nguyên vật liệu: 20.000

Có TK hàng mua đi đường: 20.000

3b . Nợ TK nguyên vật liệu: 2.500

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 250

Có TK tiền mặt 2.750

4. Nợ TK nguyên vật liệu: 1.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào 3.100

Có TK phải trả người bán: 4.100

5. Nợ TK phải trả người bán: 52.000

Có TK tiền gửi ngân hàng: 52.000

Yêu cầu 2: Lập Bảng cân đối kế toán tháng 3/N

Tài sản Đầu kỳ Cuối kỳ Nguồn vốn Đầu kỳ Cuối kỳ
1.       Tiền mặt 100.000 47.750 1. Vay ngắn hạn 115.000 115.000
2.       TGNH 150.000 62.250
3.       Phải thu KH 150.000 150.000 2. phải trả người bán 125.000 112.850
4.       Thuế GTGT 14.350
5.       Hàng đi đường 20.000 45.000 3. Nguồn vốn KD 1.505.000 1.505.000
6.       Nguyên vật liệu 120.000 208.500
7.       Thành phẩm 250.000 250.000 4. Lợi nhuân chưa pp 45.000 45.000
8.       TSCĐ HH 1.150.000 1.150.000
9.       Hao mòn TSCĐ (150.000) (150.000)
Tổng tài sản 1.790.000 1.777.850 Tổng NV 1.790.000 1.777.850

Bài tập thực hành

Tình hình tài sản của DN A lúc đầu tháng 1/N như sau(1.000đ):

Tài sản cố định 1.500.000 Phải thu người mua 180.000
Nguyên vật liệu 120.000 Qũy phúc lợi 100.000
Thành phẩm tồn kho 200.000 Tiền lương phải trả CNV 45.000
Tiền mặt tại quỹ 150.000 Hàng hóa tồn kho 75.000
Tiền gửi ngân hàng 80.000 Vay dài hạn ngân hàng 200.000
Phải trả người bán 115.000 LN chưa phân phối 110.000
Nguồn vốn kinh doanh 1.700.000 Hao mòn TSCĐ 35.000

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( đơn vị:1.000đ)

 1. Mua nguyên vật liệu, giá mua theo hóa đơn là 15.000; toàn bộ tiền hàng đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản, số hàng mua đã được kiểm nhận, nhập kho đủ
 2. Xuất kho hàng hóa gửi đại lý, giá vốn 25.000
 3. Trích lợi nhuận chưa phân phối, lập quỹ đầu tư phát triển 50.000
 4. Dùng tiền mặt thanh toán bớt nợ cho người bán 100.000
 5. Mua một TSCĐ HH đã đưa vào sử dụng, giá mua theo hóa đơn chưa có thuế 20.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt 2.000. Toàn bộ đã được thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
 6. Gửi tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng 35.000
 7. Người mua thanh toán 50% số nợ đầu kỳ cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản, DN đã nhận được giấy báo của NH
 8. Mua nhập kho một số công cụ, dụng cụ trị giá hóa đơn 13.200( bao gồm cả thuế GTGT 10%), toàn bộ tiền hàng sẽ được thanh toán cho người bán vào quý sau
 9. Nhận vốn góp liên doanh bằng một TSCĐ HH trị giá thỏa thuận 25.000

Yêu cầu

 1. Cho biết các nghiệp vụ trên thuộc loại quan hệ đối ứng nào?
 2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh
 3. Lập bảng cân đối kế toán tháng 1 của DN A

Chúc bạn thành công.

Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội và tphcm

 

Bài tập về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
5 (100%) 1 vote[s]

Tags:

 • giải bài tập chương phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
 • bài tập lập bảng cân đối kế toán
 • bài tập thực hành lập bảng cân đối kế toán
 • bài tập về bảng cân đối kế toán
 • bài tập về phương trình kế toán
1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán Bài tập: Hãy chỉ ra các yếu tố bắt buộc và các yếu tố bổ sung trên các mẫu chứng …

bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán >>Xem thêm: Quy trình kế toán trên sổ sách I.Bài tập Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TVT như sau (1.000.000 …

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo. >>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.Tài liệu Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp …