Bài tập về phương pháp đối ứng tài khoản

bai-tap-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
2

Nhằm nâng cao kiến thức về các phương pháp đối ứng tài khoản, nguyenlyketoan.net  sẽ đưa ra những bài tập mẫu và hướng dẫn giải để bạn đọc tham khảo.

Xem thêm: Bài tập về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Bài tập mẫu

Cho các nghiệp vụ kinh tế sau ( đơn vị 1.000đ)

 1. Nhận vốn góp bổ sung các thành viên bằng tiền mặt 200.000
 2. Nhận vốn góp liên doanh của công ty X bằng một tài sản cố định, giá trị ghi sổ của tài sản được hai bên xác định là 300.000
 3. Mua vật liệu chính nhập kho, giá hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT 10% là 132.000, đã thanh toán 50% bằng tiền mặt, phần còn lại chưa trả
 4. Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và gửi vào 150.000
 5. Người mua đặt trước tiền hàng bằng chuyển khoản 10.000
 6. Trả lương còn nợ công nhân viên kì trước bằng tiền mặt 45.000
 7. Xuất kho hàng hóa gửi cho đơn vị đại lí, giá xuất kho 20.000
 8. Tạm ứng cho công nhân viên bằng tiền mặt 2.000
 9. Thanh toán lợi nhuận cho các chủ sở hữu bằng tiền mặt 25.000
 10. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 25.000
 11. Nhập kho từ bộ phận sản xuất một số thành phẩm, trị giá 30.000
 12. Đặt trước cho người bán nhiên liệu 50.000 bằng tiền mặt. Nhiên liệu sẽ nhập kho trong tháng sau

Yêu cầu

 1. Cho biết các nghiệp vụ kinh tế trên thuộc loại quan hệ đối ứng nào
 2. Định khoản các nghiệp cụ kinh tế trên

Hướng dẫn giải

Nghiệp vụ Quan hệ đối ứng Tài khoản ghi nợ Tài khoản ghi Có Số tiền
1 TS

VN

Tiền mặt Vốn góp 200.000

200.000

2 TS

VN

Tài sản cố định Vốn góp 300.000

300.000

3 TS

TS

TS

NV

Nguyên vật liệu

Thuế GTGT đầu vào

Tiền mặt

Phải trả người bán

120.000

12.000

66.000

66.000

4 TS

TS

Tiền gửi ngân hàng Tiền mặt 150.000

150.000

5 TS

NV

Tiền gửi ngân hàng Người mua đặt trước 10.000

10.000

6 NV

TS

Phải trả công nhân viên Tiền mặt 45.000

45.000

7 TS

TS

Hàng gửi bán Thành phẩm 20.000

20.000

8 TS

TS

Tạm ứng cho CNV Tiền mặt 2.000

2.000

9 NV

TS

Lợi nhuận chưa phân phối Tiền mặt 25.000

25.000

10 NV

TS

Thuế TNDN phải nộp Tiền gửi ngân hàng 25.000

25.000

11 TS

TS

Thành phẩm Sản phẩm dở dang 30.000

30.000

12 TS

TS

Đặt trước cho người bán Tiền mặt 50.000

50.000

 Bài tập thực hành

Cho số dư đầu tháng 6/N của các tài khoản tại Công ty TVT như sau( 1.000 đồng):

TK tiền mặt: 300.000 TK vay ngắn hạn: 250.000
TK TGNH: 500.000 TK PTNB (Dư Có): 200.000
TK nguyên vật liệu: 200.000 TK Thuế phải nộp: 100.000
TK thành phẩm: 600.000 TK Phải trả công nhân viên: 60.000
TK PTKH (Dư Nợ): 250.000 TK NVKD: 2.250.000
TK TSCĐHH: 1.200.000 TK Lợi nhuận chưa pp: 190.000

Trong tháng 6/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 1. Khách hàng thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản 185.000
 2. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán cho người bán theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 231.000
 3. Xuất thành phảm gửi bán với giá trị là 270.000
 4. Mua một phương tiện vận tải đã thanh toán bằng tiền vay dài hạn theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 385.000
 5. Thanh toán vay ngắn hạn đến hạn trả bằng chuyển khoản 135.000
 6. Trích lợi nhuận lập quỹ đầu tư phát triển 45.000
 7. Thanh toán lợi nhuận cho các chủ sở hữu bằng tiền mặt 62.000
 8. Thanh toán bớt nợ cho người bán bằng chuyển khoản 165.000
 9. Thanh toán cho công nhân viên bằng tiền mặt 48.000
 10. Nhận vốn góp bằng tiền mặt 650.000
 11. Chi tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi công tác 25.000
 12. Nộp thuế cho Nhà nước bằng chuyển khoản 70.000

Yêu cầu:

 1. Cho biết ý nghĩa của các số dư đầu kỳ
 2. Cho biết các nghiệp vụ trên thuộc quan hệ đối ứng nào
 3. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 4. Lập Bảng cân đối tài khoản của công ty cuối tháng 6/N
 5. Phân loại tài sản và nguồn vốn của công ty đầu và cuối tháng 6/N

Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội và tphcm

Bài tập về phương pháp đối ứng tài khoản
5 (100%) 3 vote[s]

Tags:

 • bai tap ve phuong phap doi ung tai khoan
 • bài tập phương pháp đối ứng tài khoản
2 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán Bài tập: Hãy chỉ ra các yếu tố bắt buộc và các yếu tố bổ sung trên các mẫu chứng …

bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán >>Xem thêm: Quy trình kế toán trên sổ sách I.Bài tập Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TVT như sau (1.000.000 …

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo. >>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.Tài liệu Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp …