Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

>>Xem thêm: Quy trình kế toán trên sổ sách

I.Bài tập

Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TVT như sau (1.000.000 đồng)

1.Ngày 5/7, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 15, Phiếu thu số 136

2.Ngày 10/7, thanh toán lương tháng 6 cho công nhân viên bằng tiền mặt 15, Phiếu chi số 515

3.Ngày 12/7, khách hàng thanh toán tiền hàng kỳ trước cho doanh nghiệp qua ngân hàng 40, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có số 1798

4.Ngày 14/7, mua chịu nguyên vật liệu nhập kho theo giá 60, hóa đơn 289

5.Ngày 15/7, vay ngắn hạn thanh toán cho người bán 60, hợp đồng tín dụng số 6766

6.Ngày 18/7, trả trước tiền mua hàng cho người bán bằng chuyển khoản 35, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Nợ số 536

7.Ngày 19/7, nhận vốn góp liên doanh bằng một phương tiện vận tải theo giá thỏa thuận là 120, biên bản giao nhận số 92

9.Ngày 26/7, nhận ứng trước của khách hàng bằng chuyển khoản 50, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có số 1966

II.Yêu cầu

Ghi sổ kế toán tình hình trên theo các hình thức: Nhật ký chung và Chứng từ – Ghi sổ

III.Hướng dẫn giải

A-Hình thức Nhật ký chung

NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu tài khoản Số phát sinh
SH NT Nợ
136

 

 

 

515

 

 

01798

 

 

289

 

 

6766

 

 

536

 

 

92

 

 

01966

5/7

 

 

 

10/7

 

 

12/7

 

 

14/7

 

 

15/7

 

 

18/7

 

 

19/7

 

 

26/7

Số sang trước chuyển sang

Rút tiền gửi ngân hàng về bổ sung tiền mặt

Trả lương kỳ trước cho cán bộ công nhân viên

 

Người mua trả nợ

 

 

Thu mua nguyên vật liệu

 

 

Vay thanh toán

 

 

Đặt trước tiền hàng

 

 

Nhận góp vốn liên doanh

 

 

Tiền ứng trước của người mua

 

111

 

112

334

 

111

112

131

 

152

331

 

331

311

 

331

112

 

211

411

 

112

131

xxx

15

 

 

15

 

 

40

 

 

60

 

 

60

 

 

35

 

 

120

 

 

50

xxx

 

 

15

 

 

15

 

40

 

 

 

 

 

60

 

 

35

 

 

120

 

 

50

Cộng chuyển sang trang sau xxx xxx

 

SỔ CÁI

Tháng 7 năm N

Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng

Số hiệu: 112

NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền
SH NT Nợ
 

136

1789

536

1966

 

5/7

12/7

18/7

26/7

Số dư đầu tháng

Rút TGNH về quỹ tiền mặt

Thu nợ người mua

Đặt trước tiền hàng

Tiền đặt trước của người mua

 

111

131

331

131

30

 

40

 

50

 

15

 

35

Cộng số phát sinh tháng

Số dư cuối tháng

90

70

50

B-Hình thức Chứng từ ghi sổ

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số 1120

Ngày 10 tháng 7 năm N

 

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền
Nợ
Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt 111 112 15
Cộng x x 15

Kèm theo 01 bộ chứng từ gốc

Chú ý: Khi lập chứng từ ghi sổ thì Chứng từ ghi sổ chưa có số hiệu và ngày tháng. Phải khi nào đăng ký Chứng từ ghi sổ vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ thì chứng từ ghi sổ mới có số hiệu và ngày tháng

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số 1121

Ngày 10 tháng 7 năm N

Trích yếu Số hiệu TK Số tiền
Nợ
Thanh toán lương kỳ trước 334 111 15
Cộng x x 15

Kèm theo 01 chứng từ gốc

Các nghiệp vụ tiếp theo cũng được lập Chứng từ ghi sổ theo mẫu tương tự. Sau khi lập xong Chứng từ ghi sổ, kế toán phải đăng ký vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lấy số hiệu và ngày tháng, số hiệu và ngày tháng này mới là số hiệu và ngày tháng của Chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ đã đăng ký là căn cứ để ghi vào sổ cái các tài khoản.

SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm N

Chứng từ ghi sổ Số tiền
Số hiệu Ngày tháng
1120 10/7 15
1121 10/7 15
1122 20/7 40
1123 20/7 60
1124 20/7 60
1125 20/7 35
1126 20/7 120
1127 30/7 50
Cộng x 395

 

SỔ CÁI

Tháng 7 Năm N

Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng

Số hiệu: 112

Ngày tháng ghi sổ CT-GS Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền
SH NT Nợ
Dư đầu tháng 30
10/7 1120 10/7 Rút TGNH 111 15
21/7 1122 20/7 Thu nợ người mua 131 40
21/7 1125 20/7 Đặt trước tiền hàng cho người bán 331 35
31/7 1127 31/7 Tiền đặt trước của người mua 131 50
Cộng phát sinh 90 50
Số dư cuối tháng x 70

Sổ cái của các tài khoản khác cũng có mẫu tương tự

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt 

Đánh giá bài viết

Tags:

  • bài tập ghi sổ cái
  • giải bài tập chương sổ kế toán và hình thức kế toán
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán Bài tập: Hãy chỉ ra các yếu tố bắt buộc và các yếu tố bổ sung trên các mẫu chứng …

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo. >>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.Tài liệu Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp …

bai-tap-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán quá trình cung cấp

Bài tập kế toán quá trình cung cấp giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về kế toán quá trình cung cấp, từ đó áp dụng vào thực tế. >>Xem thêm: Kế toán quá trình cung cấp Ví dụ: Doanh nghiệp TKO tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các …