Bài tập kế toán quá trình cung cấp

bai-tap-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập kế toán quá trình cung cấp giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về kế toán quá trình cung cấp, từ đó áp dụng vào thực tế.

>>Xem thêm: Kế toán quá trình cung cấp

Ví dụ: Doanh nghiệp TKO tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 9/N như sau (Đơn vị:1.000đ)

1.Mua nguyên vật liệu nhập kho, chưa thanh toán cho người bán, giá hóa đơn chưa có thuế GTGT 10% là 275.000. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về kho doanh nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% là 4.200

2.Nhập kho nguyên vật liệu đã mua tháng 8/N, giá hóa đơn nhận tháng 8/N có cả thuế GTGT 10% là 181.500

3.Mua một ô tô vận tải sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Gía hóa đơn chưa có thuế GTGT 10% là 325.000. Lệ phí trước bạ phải nộp theo tỷ lệ 4% tính theo tổng giá thanh toán trên giá hóa đơn. Chi phí làm biển kiểm soát phương tiện giao thông 4.500. Tiền mua đã thanh toán bằng tiền vay dài hạn. Các chi phí trước sử dụng thanh toán bằng tiền mặt

4.Mua một số công cụ dụng cụ nhập kho, giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 82.500. Tiền mua công cụ dụng cụ đã thanh toán bằng chuyển khoản

5.Nhận được hóa đơn của nguyên vật liệu đã nhập kho tháng 8/N, giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 38.500. Biết tháng trước nguyên vật liệu được ghi nhận theo giá tạm tính là 35.000

6.Mua nguyên vật liệu thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn. Gía hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 132.000. Cuối tháng doanh nghiệp chưa nhập kho nguyên vật liệu.

bai-tap-ke-toan

Các nghiệp vụ trên được ghi sổ kế toán như sau:

1a.Nợ TK Nguyên vật liệu 275.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 27.500

Có TK Phải trả người bán 302.500

1b.Nợ TK Nguyên vật liệu 4.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 200

Có TK Tiền mặt 4.200

2.Nợ TK Nguyên vật liệu 165.000

Có TK Hàng mua đang đi đường 165.000

3a.Nợ TK Tài sản cố định 325.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 32.500

Có TK Vay dài hạn 357.500

3b.Nợ TK Tài sản cố định 14.300

Có TK Tiền mặt 14.300

3c.Nợ TK Tài sản cố định 4.500

Có TK Tiền mặt 4.500

4.Nợ TK Công cụ, dụng cụ 75.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 7.500

Có TK Tiền gửi ngân hàng 82.500

5.Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 3.500

Có TK Phải trả người bán 3.500

6.Nợ TK Hàng mua đang đi đường 120.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 12.000

Có TK Vay ngắn hạn 132.000

>> Bài viết được quan tâm: Học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội

Bài tập kế toán quá trình cung cấp
5 (100%) 1 vote[s]

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán Bài tập: Hãy chỉ ra các yếu tố bắt buộc và các yếu tố bổ sung trên các mẫu chứng …

bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán >>Xem thêm: Quy trình kế toán trên sổ sách I.Bài tập Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TVT như sau (1.000.000 …

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo. >>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.Tài liệu Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp …