Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh

bai-tap-ke-toan-qua-trinh-kinh-doanh
Bài tập nguyên lý kế toán

Dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập kế toán các quá trình kinh doanh có lời giải để bạn đọc tham khảo.

>>Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.Tài liệu

Cho số dư đầu kỳ của các TKKT của doanh nghiệp TVT(tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) như sau:

-TK Tiền mặt: 260.000

-TK TGNH: 420.000

-TK Phải thu khách hàng (Dư nợ): 170.000

-TK Thành phẩm: 240.000

-TK Hàng gửi bán: 120.000

-TK Nguyên vật liệu: 310.000

-TK Phải trả người bán (Dư Nợ): 270.000

-TK TSCĐHH: 2.350.000

-TK HMTSCĐHH: 420.000

-TK Phải trả người bán (Dư có): 190.000

-TK Vay ngắn hạn: 210.000

-TK LN chưa phân phối (Dư Có): 160.000

-TK Nguồn vốn kinh doanh: 3.160.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Khách hàng thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng chuyển khoản 125.000

2.Xuất kho thành phẩm chuyển cho khách hàng chở chấp nhận thanh toán với giá vốn là 150.000, giá bán có cả thuế GTGT 10% là 220.000

3.Mua nguyên vật liệu nhập kho trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% là 210.000

4.Tính ra tiền lương phải trả bộ phận bán hàng là 15.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 20.000

5.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ 19% tính vào chi phí

6.Thanh toán cho người bán bằng tiền vay ngắn hạn 95.000

7.Khách hàng thanh toán toàn bộ số hàng gửi bán kỳ trước bằng tiền mặt theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 176.000

8.Trích khấu hao TSCĐHH 25.000, trong đó dùng cho bán hàng là 12.000, còn lại là của bộ phận quản lý doanh nghiệp

9.Khách hàng thông báo chấp nhận mua 3/5 số hàng gửi bán trong kỳ

10.Thanh toán tiền vay ngắn hạn đến hạn trả bằng chuyển khoản 105.000

11.Thanh toán tiền lương cho công nhân viên bằng tiền mặt 29.500

12.Nhận vốn kinh doanh bằng một TSCĐHH theo giá thỏa thuận là 260.000

13.Thanh toán lợi nhuận cho các chủ sở hữu bằng tiền mặt 35.000

14.Trích lợi nhuận lập quỹ khen thưởng 25.000

15.Thực hiện kết chuyển xác định kết quả tiêu thụ trong kỳ

II.Yêu cầu

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kể cả các bút toán kết chuyển

II.Hướng dẫn giải

1.Nợ TK TGNH 125.000

Có TK Phải thu khách hàng 25.000

2.Nợ TK Hàng gửi bán 150.000

Có TK Thành phẩm 150.000

3.Nợ TK Nguyên vật liệu 200.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 10.000

Có TK Phải trả người bán 210.000

4.Nợ TK Chi phí bán hàng 15.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 20.000

Có TK Phải trả công nhân viên 35.000

5.Nợ TK Chi phí bán hàng 2.850

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.800

Có TK BHXH, BHYT, KPCĐ 6.650

6.Nợ TK Phải trả người bán 95.000

Có TK Vay ngắn hạn 95.000

7a.Nợ TK Gía vốn hàng bán 120.000

Có TK Hàng gửi bán 120.000

7b.Nợ KT Tiền mặt 176.000

Có TK Doanh thu bán hàng 160.000

Có TK Thuế phải nộp 16.000

8.Nợ TK Chi phí bán hàng 12.000

Nợ TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.000

Có TK Hao mòn TSCĐ 25.000

9a.Nợ TK Gía vốn hàng bán 90.000

Có TK Hàng gửi bán 90.000

9b.Nợ TK Phải thu khách hàng 132.000

Có TK Doanh thu bán hàng 120.000

Có TK Thuế phải nộp 12.000

10.Nợ TK Vay ngắn hạn 105.000

Có TK TGNH 105.000

11.Nợ TK phải trả công nhân viên 29.500

Có TK Tiền mặt 29.500

12.Nợ TK TSCĐHH 260.000

Có TK Nguồn vốn kinh doanh 260.000

13.Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 35.000

Có TK Tiền mặt 35.000

14.Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 25.000

Có TK Qũy khen thưởng 25.000

15a.Nợ TK Doanh thu bán hàng 280.000

Có TK xác định kết quả 280.000

15b.Nợ TK Xác định kết quả 276.300

Có TK Gía vốn hàng bán 210.000

Có TK Chi phí bán hàng 29.850

Có TK Chi phí quản lý doanh nghiệp 36.800

Kết quả tiêu thụ = 280.000 – 276.300 = 3.700

15c.Nợ TK Xác định kết quả 3.700

Có TK Lợi nhuận chưa phân phối 3.700

Nguyenlyketoan.net chúc bạn thành công.

>> Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội và tphcm

Bài tập kế toán các quá trình kinh doanh
5 (100%) 1 vote[s]

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chung-tu-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán

Bài tập có lời giải về phương pháp chứng từ kế toán giúp bạn đọc hiểu hơn về nghiệp vụ kế toán này >>>Xem thêm: Phân loại chứng từ kế toán Bài tập: Hãy chỉ ra các yếu tố bắt buộc và các yếu tố bổ sung trên các mẫu chứng …

bai-tap-mau-ve-so-sach-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán

Trong bài viết dưới đây, nguyên lý kế toán sẽ gửi đến bạn đọc bài tập mẫu có lời giải về sổ sách kế toán >>Xem thêm: Quy trình kế toán trên sổ sách I.Bài tập Cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty TVT như sau (1.000.000 …

bai-tap-ke-toan
Bài tập nguyên lý kế toán
Bài tập kế toán quá trình cung cấp

Bài tập kế toán quá trình cung cấp giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về kế toán quá trình cung cấp, từ đó áp dụng vào thực tế. >>Xem thêm: Kế toán quá trình cung cấp Ví dụ: Doanh nghiệp TKO tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các …